Ektopasożyty bydła i trzody chlewnej - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Ektopasożyty bydła i trzody chlewnej

Streszczenie

Jednym z ważnych problemów w hodowli zwierząt gospodarskich są inwazje ektopasożytów. Z uwagi na ich przebieg nie zawsze są one doceniane jako istotny czynnik patogenny. W wielu przypadkach nawet inwazje bezobjawowe prowadzą do znacznych strat ekonomicznych. W publikacji przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczące najczęściej stwierdzanych inwazji ektopasożytów bydła i trzody chlewnej, w aspekcie ich przebiegu, rozpoznawania i leczenia.

Słowa kluczowe

bydło, trzoda chlewna, ektopasożyty, inwazjologia, leczenie, straty ekonomiczne

Abstract

One of the important problems in livestock breeding are ectoparasite invasions. Due to their course, they are not always appreciated as a significant pathogenic factor. In many cases, even asymptomatic invasions lead to significant economic losses. The publication presents the most important information on the most frequent invasions of bovine and porcine ectoparasites, in terms of their course, recognition and treatment.

Keywords

cattle, pigs, ectoparasites, invasion, treatment, economic losses

Znajdź swoją kategorię

2679 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.