Charakterystyka płynu żwaczowego oraz jego wykorzystanie w diagnostyce wybranych chorób metabolicznych bydła

Charakterystyka płynu żwaczowego oraz jego wykorzystanie w diagnostyce wybranych chorób metabolicznych bydła

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie płynu żwaczowego oraz przedstawienie jego wykorzystania w terenowej diagnostyce wybranych chorób metabolicznych bydła, np. kwasicy żwacza lub zasadowicy żwacza. Poprzez określenie podstawowych parametrów fizykochemicznych, wykonanie szybkiego testu z użyciem błękitu metylenowego oraz analizę mikroskopową rozmazów z płynu żwaczowego można bezpośrednio wnioskować o ewentualnych zaburzeniach procesów zachodzących w największym przedżołądku bydła.

Słowa kluczowe

Płyn żwaczowy, kwasica żwacza, zasadowica żwacza

Keywords

rumen fluid, rumen acidosis, rumen alkalosis

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy