Diagnostyka kliniczna chorób układu oddechowego i pobieranie prób do badań laboratoryjnych w stadach świń

Diagnostyka kliniczna chorób układu oddechowego i pobieranie prób do badań laboratoryjnych w stadach świń

Intensyfikacja produkcji trzody chlewnej powoduje coraz większą koncentrację zwierząt na coraz mniejszej powierzchni. Dotyczy to zarówno zagęszczenia w chlewni, jak również koncentracji zwierząt na danym terenie. Duże zagęszczenie wpływa szczególnie niekorzystnie na częstotliwość występowania chorób układu oddechowego. Rozwijają się one u świń w każdym wieku i o różnej wadze, choć ich szczególne nasilenie przypada na okres od odsadzenia do osiągnięcia około 35-50 kg masy ciała.

Daleko idąca specjalizacja i rozczłonkowanie produkcji świń powoduje wzmożony handel i transport żywych zwierząt, co rodzi sytuacje stresowe i sprzyja przenoszeniu chorób. W praktyce bardzo rzadko spotykamy się z występowaniem u świń chorób układu oddechowego, wywoływanych przez jeden tylko czynnik chorobotwórczy. Najczęściej mamy do czynienia ze schorzeniami powodowanymi przez kombinację czynników zakaźnych i niezakaźnych. Wiele czynników zakaźnych, szczególnie bakterii, ma charakter warunkowo chorobotwórczy, dlatego o ostatecznym obrazie choroby w dużej mierze decydują także niekorzystne czynniki środowiskowe i aktualny stan układu odpornościowego zwierzęcia. Objawy chorobowe ze strony układu oddechowego ujawniają się w postaci: przyspieszonego oddechu, kichania, kaszlu, a w krytycznych stanach – silnych niewydolności oddechowych. Dodatkowym symptomem procesu zapalnego toczącego się w obrębie dróg i narządu oddechowego jest wypływ z nozdrzy, który może przybierać różnorodny wygląd, np. surowiczy, śluzowy, pienisty, krwawy czy ropny. Ze względu na trudności diagnostyczne i problemy z określeniem czynników wywołujących schorzenia układu oddechowego u świń coraz częściej używa się pojęcia zespołu oddechowego świń – Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).

Kompleks ten charakteryzuje się zwolnieniem tempa wzrostu, pogorszeniem wykorzystania paszy, charłactwem, gorączką, kaszlem i wreszcie trudnościami oddechowymi. Jeżeli schorzenie przebiega bez wystąpienia wyraźnych objawów klinic...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy