XVII Naukowa Konferencja Bujatryczna w Puławach już za nami! - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

XVII Naukowa Konferencja Bujatryczna w Puławach już za nami!

26 i 27 maja 2023 roku były ważnymi dniami dla lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła, którzy wzięli udział w XVII Konferencji Bujatrycznej zatytułowanej „Wybrane zagadnienia w patologii bydła – aktualny stan wiedzy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne. Patronem Honorowym wydarzenia był Wiceprezes Rady Ministrów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Konferencja odbyła się w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i zgromadziła znakomitych prelegentów, którzy podzielili się swoją wiedzą na temat różnych aspektów zdrowia i chorób bydła.

Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prezentacji i wykładów związanych z diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób bydła. W programie znalazły się tematy takie jak: zastosowanie pegbowigrastymu do stymulacji układu odpornościowego u bydła (Katarzyna Dudek, Ewelina Szacawa, Dariusz Bednarek), czynniki ryzyka ketozy krów mlecznych w Polsce (Zygmunt Kowalski), niedobory mikroelementów u bydła ze szczególnym uwzględnieniem niedoborów żelaza (Łukasz Kurek), a także zagadnienia związane z różnymi chorobami bydła, takimi jak paratuberkuloza (Marek Lipiec), zakażenia Coxiella burnetii (Krzysztof Niemczuk) i chlamydiami (Monika Szymańska Czerwińska), zakażenia wirusem BVD-MD (Mirosław Polak) czy występowanie zakażeń koronawirusem BcoV (Jerzy Rola).

Uczestnicy mieli także okazję zapoznać się z nowymi trendami w suplementacji niedoborów selenu u bydła (Przemysław Sobiech), zastosowaniem przeciwciał na błony śluzowe u cieląt (Tadeusz Stefaniak, Joanna Bajzert, Paulina Jawor) oraz wpływem wybranych dodatków paszowych na nieswoistą odpowiedź immunologiczną i koncentrację selenu w surowicy cieląt (Ewelina Szacawa, Katarzyna Dudek, Dariusz Bednarek). W programie znalazł się również temat dotyczący badania ultrasonograficznego bydła i możliwości jego wykorzystania w praktyce terenowej (Katarzyna Żarczyńska). Niewątpliwie ciekawą prelekcję na temat wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w ograniczaniu rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych warunkujących występowanie chorób zwierząt zwalczanych z urzędu przygotował przedstawiciel Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Jabłonna oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego Paweł Szymański we współpracy z Krzysztofem Niemczukiem oraz Pawłem Szczepaniakiem.

Tegoroczna edycja konferencji była nie tylko doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale także do stworzenia platformy do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów zawodowych.

Opracowała: Karolina Osys-Bilnik

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy