Antybiotyki i substancje hamujące w mleku surowym. Ich wykrywanie u producenta w gospodarstwie

Antybiotyki i substancje hamujące w mleku surowym. Ich wykrywanie u producenta w gospodarstwie

Jednym z następstw rozwoju produkcyjnego sektora mleczarskiego jest występowanie zmian immunologicznych, a tym samym stanów chorobowych bydła mlecznego.

Konieczność leczenia zwierząt pociąga za sobą uruchomienie mechanizmów systemu nadzoru w trakcie podawania leków, ale również systemu kontroli mleka pozyskiwanego od tych zwierząt.

Źródła antybiotyków i innych substancji hamujących

Ryzyko zachorowania krów mlecznych istnieje zawsze. Zwiększa się ono w wyniku osłabionego układu odpornościowego, błędów żywieniowych, niewłaściwych warunków doju i utrzymania oraz wielu innych czynników środowiskowych. Wówczas w leczeniu bydła mlecznego najczęściej stosowane są dowymieniowo i dożylnie antybiotyki i sulfonamidy. Podawane są w okresie laktacji zazwyczaj w wysokich dawkach, jako leki szybko działające i mogące być jednocześnie wydalone w krótkim czasie. W okresie zasuszenia aplikowane są z reguły antybiotyki o przedłużonym działaniu, których aktywność utrzymuje się nawet do jednego miesiąca. Nieprzestrzeganie zalecanych dawek leków podawanych zwierzęciu lub czasu karencji po ich podaniu jest najczęstszą przyczyną obecności owych leków w mleku kierowanym do skupu. Pozostałości antybiotyków i innych substancji o działaniu leczniczym, obecne w mleku, określane są mianem substancji hamujących (sh). Są nimi także resztki preparatów używanych do mycia i odkażania, stosowanych podczas sanityzacji strzyków, aparatury udojowej, zbiorników, które nie zostały usunięte podczas procesu płukania wodą.

Regulacje prawne

Dozwolone poziomy tolerancji substancji hamujących w mleku zostały określone w:

Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26.06.1990 r. ustanawiającym wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990 r., str. 1);

Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8.03.2001 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy