Rada naukowa - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Rada naukowa


RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, UP w Lublinie – przewodniczący Rady
Dr hab. Roman Aleksiewicz, prywatna praktyka w Siemianowicach Śląskich
Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko, SGGW w Warszawie †
Prof. dr hab. Wojciech Brzeski, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Bianca Carstanjen, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Jose Joaquin Ceron, Uniwersytet w Murcji (Hiszpania)

Prof. dr hab. Andrzej Depta, UWM w Olsztynie †
Prof. dr hab. Józef Dębowy, UP we Wrocławiu
Prof. dr Gilles Dupré, Vetmeduni w Wiedniu (Austria)
Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, SGGW w Warszawie
Dr n. wet. Thomas Gobel, prywatna praktyka w Berlinie (Niemcy)
Dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK w Toruniu

Prof. dr Christian Hanzen, Uniwersytet w Liège (Belgia)
Prof. dr hab. Maria Katkiewicz, SGGW w Warszawie
Dr n. wet. Marek Kostrzewski, prywatna praktyka w Katowicach
Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta, UWM w Olsztynie
Dr n. wet. Janina Łukaszewska, prywatna praktyka we Wrocławiu

Prof. dr hab. Janusz Madej, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Józef Nicpoń, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Wojciech Nowacki, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, SGGW w Warszawie
Dr n. wet. Robert Pasławski, UMK w Toruniu

Dr n. wet. Grzegorz Ramisz, URK w Krakowie

Prof. dr hab. Kornel Ratajczak, UP we Wrocławiu

Dr Gian Luca Rovesti, Prywatna Praktyka we Włoszech

Prof. dr hab. Józef Szarek, UWM w Olsztynie
Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz, prywatna praktyka w Poznaniu
Prof. Dr. Axel Wehrend, Uniwersytet w Giessen (Niemcy)
Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, UP we Wrocławiu

OPIEKUNOWIE DZIAŁÓW

DZIAŁ NAGŁE PRZYPADKI

Lek. wet. Rafał Niziołek, prywatna praktyka w Warszawie
Dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska, SGGW w Warszawie

DZIAŁ VET-BIZNES

Lek. wet. Andrzej Lisowski, prywatna praktyka w Gorzowie Wielkopolskim
Lek. wet. Rafał Ciągarlak, Warszawa

DZIAŁ KARDIOLOGIA

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, UP we Wrocławiu

DZIAŁ ROZRÓD

Prof. dr hab. Wojciech Niżański, UP we Wrocławiu

DZIAŁ DERMATOLOGIA

Dr hab. n. wet. Marcin Szczepanik, UP w Lublinie

DZIAŁ NEFROLOGIA

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska, prywatna praktyka w Warszawie
Dr hab. Piotr Sławuta, UP we Wrocławiu

DZIAŁ OKULISTYKA

Dr n. wet. Przemysław K. Bryła, prywatna praktyka w Warszawie

DZIAŁ ORTOPEDIA

Dr n. wet. Janusz Bieżyński, UP we Wrocławiu
Lek. wet. Jerzy Kirstein, lek. wet. Karol Kirstein, prywatna praktyka we Wrocławiu

DZIAŁ ENDOKRYNOLOGIA

Dr hab. Marcin Gołyński, UP w Lublinie

DZIAŁ NEUROLOGIA

Dr n. wet. Marcin Wrzosek, UP we Wrocławiu

DZIAŁ CHOROBY ZAKAŹNE

Dr hab. Łukasz Adaszek, UP w Lublinie

DZIAŁ GASTROENTEROLOGIA

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, dr n. wet. Kamila Glińska-Suchocka,
Dr n. wet. Jolanta Spużak, dr hab. Marcin Jankowski, UP we Wrocławiu

KONSULTANCI MERYTORYCZNI

Lek. wet. Paweł Mucha
Dr n. wet. Wojciech Hildebrand
Lek. wet. Maciej Koliński

RECENZENCI

Prof. dr hab., prof. h.c. Zbigniew Pomorski
Prof. dr hab. Roman Aleksiewicz
Prof. dr hab. Wojciech Brzeski

Prof. dr hab. Bianca Carstanjen
Prof. dr hab. Jose Joaquin Ceron
Prof. dr hab. Józef Dębowy
Prof. dr Gilles Dupré

Prof. dr hab. Zdzisław
Dr n. wet. Thomas Gobel
Prof. dr Christian Hanzen
Prof. dr hab. Maria Katkiewicz
Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta

Dr n. wet. Janina Łukaszewska
Prof. dr hab. Janusz Madej
Prof. dr hab. Józef Nicpoń
Prof. dr hab. Wojciech Nowacki

Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
Prof. dr hab. Józef Szarek
Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz

Prof. Dr. Axel Wehrend
Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Dr n. wet. Katarzyna Mróz
Prof. dr hab. Agnieszka Nowak Noszczyk
Dr hab. n. wet. Piotr SławutaMIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA

Dr n. wet. Andrzej Bereznowski, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko, SGGW w Warszawie †
Prof. dr Hartwig Bostedt, Uniwersytet w Giessen (Niemcy)
Prof. dr hab. Wojciech Brzeski, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Bianca Carstanjen, SGGW w Warszawie
Dr n. wet. Grzegorz J. Dejneka, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Maria Dymnicka, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Zdzisław Gliński, UP w Lublinie
Prof. dr Christian Hanzen, Uniwersytet w Liège (Belgia)
Prof. dr hab. Tomasz Janowski, UWM w Olsztynie
Prof. dr Johannes Kauffold, Uniwersytet w Lipsku (Niemcy)
Prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria Katkiewicz, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski, UR w Krakowie
Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Edward Malinowski, Państwowy Instytut Badawczy w Bydgoszczy †
Prof. dr hab. Józef Nicpoń, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski, PAN w Jastrzębcu
Prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki , UP w Lublinie †
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Szweda, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Jan Twardoń, UP we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jan Udała, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr Axel Wehrend, Uniwersytet w Giessen (Niemcy)
Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, UWM w Olsztynie

KONSULTANCI MERYTORYCZNI

Dr hab. n. wet. Krzysztof Lutnicki
Dr med. wet. Aleksander Skoracki
Dr hab. Bartosz Pawliński

REDAKTOR DZIAŁU BYDŁO

Dr n. wet. Sebastian Smulski

REDAKTOR DZIAŁU TRZODA CHLEWNA

Prof. dr hab. Tomasz Stadejek

WSPÓŁPRACA Z TERENU

Lek. wet. Aleksander Tabacki
Lek. wet. Włodzimierz Szczerbiak

Poznaj nasze serwisy