Negatywne konsekwencje żywienia cieląt mlekiem odpadowym - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Negatywne konsekwencje żywienia cieląt mlekiem odpadowym

Streszczenie

Mleko odpadowe jest powszechnie wykorzystywane w żywieniu cieląt. Pozwala to na ograniczenie zużycia mleka świeżego na cele paszowe, jak również kosztów zakupu preparatu mlekozastępczego, jeśli ten jest wykorzystywany w żywieniu najmłodszych zwierząt. Praktyka taka ma jednakże wady oraz konkretne negatywne konsekwencje.

Słowa kluczowe

mleko odpadowe, cielę, problem antybiotykooporności

Abstract

Waste milk is commonly used in the feeding of calves. Such a practice allows to reduce the consumption of raw milk for feed purposes, as well as the cost of purchasing milk replacer if it is used in the feeding of the youngest animals. However, this practice has disadvantages and specific negative consequences.

Keywords

waste milk, calf, antibiotic resistance problem

Znajdź swoją kategorię

2550 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.