Zwężenie tętnicy płucnej u świni - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Zwężenie tętnicy płucnej u świni

Streszczenie

Wady wrodzone serca u świń są spotykane rzadko (4,35% ogółu wad wrodzonych u świń). Nieznane są predyspozycje z rasą świni czy płcią. Zwężenie tętnicy płucnej (PS) u świń jest, w przeciwieństwie do ludzi, psów i kotów, jedną z najrzadszych wad wrodzonych serca i stanowi 1-4% wszystkich wrodzonych wad serca u świń.

Słowa kluczowe

świnia, wady wrodzone serca, zwężenie tętnicy płucnej, badanie echokardiograficzne

Abstract

Congenital heart failure is rarely seen in swine (with prevalence about 4.35% of all congenital abnormalities), with no known sex or breed predispositions. Pulmonic stenosis (PS) in swine is, in contrast to humans, dogs and cats, one of the most uncommon heart malformations, comprising 1-4% of all heart congenital heart failures in swine.

Keywords

swine, congenital heart failure, pulmonic stenosis, echocardiography

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2550 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.