Co w Prawie piszczy? ‒ Weterynaria w Terenie 1/23 - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Co w Prawie piszczy? ‒ Weterynaria w Terenie 1/23

obwieszczenia
fot.istock.com

23.01.2023 r.

Schroniska dla zwierząt

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 stycznia ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U., poz. 163).

Omówienie: W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U., poz. 175) zmieniono m.in. § 7 ust. 1 w zakresie obowiązku zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki poprzez doprecyzowanie, że opieka ta ma być: zapewniona w godzinach pracy schroniska, nie mniej niż przez 8 godzin, sprawowana przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, a poza tymi godzinami zapewniana przez przyjęte w tym schronisku środki organizacyjne lub techniczne. Rozporządzenie weszło w życie 27 stycznia 2023 r.

19.01.2023 r.

Zawód lekarza weterynarii

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 stycznia 2023 r. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U., poz. 154).

Omówienie: W załączniku do obwieszczenia opublikowano jednolity tekst Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1140) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1570), oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U., poz. 1616) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2022 r.

4.01.2023 r.

Środki identyfikacji zwierząt

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia 2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków (Dz.U., poz. 22).

Omówienie: Na podstawie delegacji określonej w art. 20 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U., poz. 2727) ustalono wzory środków identyfikacji, które określono szczegółowo w sześciu załącznikach do rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2023 r.

2.01.2023 r.

Paszporty dla bydła

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 stycznia 2023 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie paszportów dla bydła (Dz.U., poz. 4).

Omówienie: Na podstawie delegacji zawartej w art. 29. ust. 4 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U., poz. 2727) określono wzór paszportu dla bydła, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie 6 stycznia 2023 r.

18.10.2022 r.

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 września ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U., poz. 2132).

Omówienie: W załączniku do obwieszczenia ogłoszono jednolity tekst Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022 r., poz. 2021) z uwzględnieniem między innymi zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1570) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 września 2022 r.

Wybrał i opracował: lek. wet. Rafał Ciągarlak

obwieszczenia

Znajdź swoją kategorię

2643 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.