Apel branży o przyspieszenie prac nad ustawą regulującą rynek leków weterynaryjnych - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Apel branży o przyspieszenie prac nad ustawą regulującą rynek leków weterynaryjnych

okołorozporządzeniowej
Na konieczność wprowadzenia ustawy okołorozporządzeniowej dostosowującej polskie prawo do unijnego rozporządzenia w zakresie prawa weterynaryjnego, w apelu do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka zwraca się stowarzyszenie POLPROWET. Od ponad roku obowiązują unijne przepisy regulujące rynek leków weterynaryjnych. Jednak polski rząd jak do tej pory nie podjął inicjatywy związanej z dostosowaniem rodzimego prawa do wytycznych wspólnoty.

Samo unijne rozporządzenie zostało przedstawione krajom UE pod koniec 2018 roku, dając państwom członkowskim 3 lata na dostosowanie swojego prawa. Do dzisiaj jednak projekt nowej ustawy nie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Tymczasem w wielu krajach UE takich jak: Węgry, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Włochy czy Czechy, prace nad analogicznymi aktami prawnymi zostały już zakończone lub są na ukończeniu. Co ciekawe, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 19 lipca 2021 r. złożył wniosek o wpis projektu do rejestru prac legislacyjnych Rządu. Mimo to, prace nad rozwiązaniami nie ruszyły.

Branża weterynaryjna działa już ponad rok w stanie prawnym, który jest niedostosowany do nowych realiów, co powoduje chaos regulacyjny.

‒ Krajowa ustawa jest bardzo ważna z punktu widzenia zdrowia publicznego i koncepcji „Jednego Zdrowia”, ponieważ jednym z celów unijnych przepisów jest walka z antybiotykoodpornością. Ustawa pozwoli np. na wdrożenie niezbędnych narzędzi monitorowania sprzedaży i użycia leków, a także procedur dla zapewnienia lepszej kontroli jakości dostaw. Dzięki ustawie Polska ma szanse na dopuszczenie promocji immunoprofilaktyki do profesjonalnych hodowców, co może ograniczyć stosowanie antybiotykoterapii – podkreśla lek. wet. Robert Kaszyński, prezes zarządu POLPROWET.

Przedłużający się brak polskiej ustawy „okołorozporządzeniowej” budzi wiele wątpliwości z perspektywy stosowania nadrzędnych unijnych przepisów. Z tym wyzwaniem muszą mierzyć się przede wszystkim lekarze weterynarii, producenci i przedsiębiorcy prowadzący obrót weterynaryjnymi produktami leczniczymi, a ostatecznie także urzędnicy organów wydających decyzje administracyjne i prowadzących nadzór.

‒ Sprawne uchwalenie nowej ustawy pozwoli uniknąć wielu wątpliwości, dlatego leży to w interesie całego środowiska, dlatego apelujemy o podjęcie prac nad ustawą okołorozporządzeniową! Zwiększenie tempa będzie korzystne dla wszystkich wymienionych wyżej grup, dla których niezakłócone i przejrzyste funkcjonowanie rynku jest niezwykle ważne – dodaje Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.

Przepisy unijne zmieniły trzy zasadnicze aspekty dotyczące branży leków weterynaryjnych. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu zmniejszać obciążenia administracyjne, usprawniają rynek wewnętrzny, natomiast hodowcy i opiekunowie zwierząt mają mieć zapewniony większy dostęp do weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie wprowadziło także nowe rozwiązania mające na celu ograniczenie zjawisko antybiotykoodporności, w tym listy leków zastrzeżonych do leczenia ludzi oraz konieczność raportowania zużycia antybiotyków.


POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem AnimalhealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.


Źródło: Informacja prasowa

Czytaj także: Czy brak ustawy okołorozporządzeniowej ma wpływ na branże weterynaryjną?

Znajdź swoją kategorię

2679 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.