Weterynaria jest kobietą! – podsumowujemy raport Kobiet Weterynarii - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Weterynaria jest kobietą! – podsumowujemy raport Kobiet Weterynarii

25 września 2021 roku w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Kobiet Weterynarii. To nowo powstały format, który pozwala w otwartej i szczerej dyskusji na wymianę wiedzy i doświadczeń kobiet związanych branżą weterynaryjną. Efektem badania przeprowadzonego przed kongresem jest raport wykonany przez badaczki Instytutu CEM na zlecenie lek. wet. Anny Dominiak, szkoleniowca i trenerki biznesu oraz socjolożki i PR-owca Agaty Niemiec z projektu Kobiety Weterynarii przy patronacie honorowym PSLWMZ, w partnerstwie z firmą IDEXX. Czasopismo „Weterynarii w Praktyce” miało ogromną przyjemność pełnić patronat medialny nad tym wydarzeniem, a w tym wydaniu przedstawiamy naszym czytelnikom skróconą wersję wyników wspomnianego raportu.

Kim są Kobiety Weterynarii?

W badaniu wzięło udział 645 Kobiet Weterynarii, zakres wieku uczestniczek obejmował 25-64 lat. Mamy tu więc pełen przekrój – od świeżo upieczonych lekarek, po doświadczone specjalistki. Wśród nich znalazły się absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które stanowiły 94,5% badanych, pozostałe uczestniczki badania ukończyły Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, UCWM UJ UR w Krakowie oraz inne uczelnie, w tym zagraniczne. Poza praktykującymi lekarkami w badaniu nie zabrakło także kobiet związanych z branżą weterynaryjną na innych płaszczyznach: pracownic Inspekcji Weterynaryjnej (5,1%), uczelni (4,8%), firm prywatnych niebędących lecznicami (4,7%) i innych instytucji publicznych (3,1%).

Kobiety Weterynarii stale się rozwijają. Ponad 94% z nich stale rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach merytorycznych, a 22,8% dokształca się także w zakresie kompetencji pozamedycznych. Nie poprzestają one na stażach oraz praktykach, 17% z nich jest absolwentkami studiów podyplomowych, wśród respondentek znalazły się także doktorantki, habilitantki oraz profesorka. Niemal jedna trzecia lekarek (30,7%) określa, że specjalizuje się w dwóch dziedzinach, a 17,1% w trzech. Rekordzistka w badaniu zadeklarowała posiadanie wiedzy specjalistycznej z aż ośmiu dziedzin! Większość z nich pełni jednocześnie różne zadania zawodowe: pracuje uczelni i prowadzi własną działalność, co piąta z badanych osób prowadzi własną działalność, często zatrudniając przy tym swój zespół lub prowadzi działalność i będąc jednocześnie pracownikiem.

Czym interesują się Kobiety Weterynarii?

Na czołowych pozycjach znalazły się trzy dziedziny: interna, dermatologia oraz chirurgia. Uczestniczki badania aktywnie poszukują szkoleń dotyczących interesujących je jednostek chorobowych, nowych leków oraz metod diagnostycznych i badań laboratoryjnych, które można wykorzystać w praktyce. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszy się za to poszerzanie wiedzy w zakresie nowych technologii oraz diet, choć nadal ponad połowa respondentek raczej jest nimi zainteresowana. W oknie wolnego wyboru pojawiały się za to dziedziny takie jak anestezjologia, okulistyka oraz behawiorystyka, które spotykają się z coraz większym zainteresowaniem wśród ankietowanych.

Zdecydowana większość kobiet weterynarii biorących udział w badaniu zajmuje się psami (82,0%) oraz kotami (81,4%), co czwarta z nich zajmuje się małymi ssakami oraz gryzoniami. Pomimo tego, że to psy i koty były wymieniane jako najczęstsi pacjenci ZLZ niezależnie od wielkości miejscowości, to na obszarach wiejskich lekarki weterynarii zgodnie z udzielonymi informacjami miały do czynienia także z: bydłem, drobiem oraz trzodą.

Nie bez znaczenia pozostaje także motywacja wyboru zawodu lekarki weterynarii przez uczestniczki badania, których głównymi bodźcami obrania drogi kariery zawodowej było zainteresowanie medycyną oraz biologią zwierząt, równie ważne okazały się poczucie wykonywanej misji i miłość do zwierząt. Nieco mniej niż 1/5 ankietowanych kierowała się chęcią otwarcia własnego biznesu. Do tej kwestii odniósł się jeden z kolejnych działów badania, dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w ramach którego brano pod uwagę trudności w prowadzeniu firmy, funkcjonującą konkurencję, współpracę z innymi ZLZ-ami oraz kwestie źródeł przychodu.

W odniesieniu do tej kwestii, co ciekawe wśród deklarowanych na początku badania potrzeb szkoleniowych z kompetencji miękkich znalazły się takie, które dotyczyły: asertywności w pracy z klientem, kontaktów z klientami problemowymi czy radzenia sobie ze stresem. Dowodzi to, że Kobiety Weterynarii są świadome tego, jakie aspekty ich pracy wymagają poprawy i aktywnie poszukują wsparcia w tym zakresie. Raport dotknął także tematu kształtowania się cen za wykonywane usługi, które zgodnie z odpowiedziami respondentek dla większości nadal są na zbyt niskim poziomie.

Czynnikami wpływającymi na kształtowanie się cen w ujęciu badanych były m.in. długość leczenia, trudna sytuacja finansowa opiekuna, postawa klientów podczas wizyty – wpływały one na podniesienie lub obniżenie kwoty za wykonaną usługę. Tylko co czwarta z respondentek potwierdziła, że kieruje się w swojej praktyce stałym, niezmiennym cennikiem.

W wolnym czasie Kobiety Weterynarii spędzają czas z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, co trzecia z badanych wybiera odpoczynek w samotności, często poświęcając się w tym czasie swoim osobistym pasjom.

Znajdź swoją kategorię

2679 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.