Mikro-/nanoplastik – nowe zagrożenie w rozrodzie (nie tylko) bydła

Mikro-/nanoplastik – nowe zagrożenie w rozrodzie (nie tylko) bydła

Streszczenie

Fakt występowania mikro- i nanoplastiku, cząsteczek o wielkości, odpowiednio, do 5 mm i do 0,1 μm, jest znany od kilkudziesięciu lat. Początkowo takie zanieczyszczenie traktowano jako neutralne dla szeroko rozumianego środowiska, a także zdrowia ludzi i zwierząt. W ciągu ostatnich lat, w związku z rozwojem metod badawczych, mikro- i nanoplastik okazały się być zanieczyszczeniem ogólnoświatowym. Ich cząsteczki stwierdzono między innymi w Rowie Mariańskim czy w lodach Antarktydy, w organizmach licznych gatunków wodnych roślin i zwierząt. Dalsze badania na lądzie potwierdziły jego występowanie również w glebie, wodach śródlądowych i powietrzu. Badania z ostatnich kilku lat wskazują, że cząsteczki mikro- i nanoplastiku w organizmie zwierząt i ludzi działają silnie toksycznie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie ryzyka płynącego z zanieczyszczenia organizmu mikro- i nanoplastikiem na potencjał reprodukcyjny ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań bydlęcych.

Słowa kluczowe

mikroplastik, nanoplastik, rozród, ssaki, bydło

Summary

The existence of micro- and nanoplastics, particles up to 5 mm and 0.1 μm in size, respectively, has been known for several decades. Initially, such pollution was treated as neutral to the broadly understood environment as well as human and animal health. In recent years, due to the development of research methods, micro(nano)plastics have turned out to be a global pollutant. Their particles were found, among others, in the Mariana Trench and in the ice of Antarctica, in the organisms of numerous species of aquatic plants and animals. Further research on land confirmed its presence in soil, inland waters and air. Research over the last few years indicates that micro- and nanoplastic particles in the bodies of animals and humans are highly toxic. The aim of this article is to indicate the risk of body contamination with micro- and nanoplastics on the reproductive potential of mammals, with particular e...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2600 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.