Prawa konsumenta w gabinecie weterynaryjnym - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Prawa konsumenta w gabinecie weterynaryjnym

Uchwalenie przez polskiego prawodawcę Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (1) stanowiło reakcję na konieczność wdrożenia do rodzimego porządku prawnego zasad wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej. W szczególności uchwalenie wyżej przywołanej ustawy miało służyć transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), jak również wdrożeniu do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 97/27/WE (3).

Zakres regulacji ustawy o prawach konsumenta obejmuje podstawowe – i wiążące, co do zasady wszystkich przedsiębiorców – za wyjątkiem podmiotów prowadzących określony rodzaj działalności gospodarczej, wymienionych enumeratywnie w ustawie – obowiązki, jakie przedsiębiorca jest zobligowany wypełniać w relacji z konsumentem. Oczywiście, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, obowiązków tych w określonych sytuacjach może być znacznie więcej i mogą być uregulowane bardziej szczegółowo – nie tylko w ustawie o prawach konsumenta, lecz również w aktach prawnych regulujących zasady wykonywania określonego zawodu.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zatem podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy ustawa o prawach ochrony konsumenta rozciąga się również na działalność wykonywaną przez lekarzy weterynarii, a jeśli tak – to jakie odmienności dotyczące praw konsumenta (a wynikające z ram prawnych wykonywania zawodu lekarza weterynarii) należy brać pod uwagę przy wykonywaniu tego typu działalności gospodarczej. Niniejszy artykuł dotyczy jedynie najważniejszych (w ocenie autorki) spośród ty...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2679 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.