VI Konferencja Stowarzyszenia Weterynaria Hodowcom „Czas na współpracę”

VI Konferencja Stowarzyszenia Weterynaria Hodowcom „Czas na współpracę”

7-8 marca 2024 roku w Dolsku odbyła się VI Konferencja „Czas na współpracę” organizowana przez Stowarzyszenie Weterynaria Hodowcom, przy współudziale partnerów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników, hodowców z najlepszych stad w naszym kraju.

Tematem przewodnim był „Rozród bydła jako kluczowe wyzwanie w hodowli bydła”. Głównym prelegentem był Paul Fricke z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Doktor Fricke jest autorem lub współautorem 97 recenzowanych publikacji w czasopismach, 121 streszczeń i sześciu rozdziałów w książkach. Był mentorem 15 studentów studiów magisterskich i pięciu doktoranckich. Program badawczy Fricke’a koncentruje się na zrozumieniu biologii leżącej u podstaw wielu problemów reprodukcyjnych obserwowanych we współczesnych stadach bydła mlecznego. Jest on znanym mówcą, chętnie zapraszanym na międzynarodowe spotkania w krajach na całym świecie. Na konferencji poruszył następujące tematy: „Osiąganie wysokich wskaźników ciąż w stadach bydła”, „Cykl wysokiej płodności – jak zmiana BCS w okresie przejściowym wpływa na rozród”, „Optymalizacja odchowu jałówek oraz wykorzystania nasienia seksowanego u bydła mlecznego”, „Optymalne wykorzystanie embriotransferu u krów”. Bardzo intersująca była sesja pytań i odpowiedzi, gdy przez ponad godzinę uczestnicy mogli uzyskać pomoc eksperta. Dużym zainteresowaniem cieszył wykład, który wygłosili polscy hodowcy: Sebastian Hoekstra, Iwona Jóźwiakowska oraz Małgorzata Lisiecka. Prelegenci podzielili się swoimi wynikami i doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia rozrodu w swoich stadach. Federico Randi, globalny menedżer techniczny ds. przeżuwaczy w Ceva Animal Health, przekazał wiele cennych wiadomości o reprodukcji krów mlecznych, skoncentrował swoją uwagę na poprawie wydajności i zrównoważonego rozwoju zwierząt gospodarskich, z wykorzystaniem technologii takich jak Timed AI, użycie nasienia seksowanego, racjonalne użycie protokołów hormonalnych. Na zakończenie drugiego dnia lek. wet. Marcin Kocik, członek Stowarzyszenia, Regionalny Menadżer Techniczny w firmie Elanco, którego głównym obszarem zainteresowań jest fizjologia kliniczna oraz dobrostan zwierząt, wygłosił wykład na temat „Wpływ stresu cieplnego na parametry rozrodu – czy coś jeszcze może nas zaskoczyć?”. Podsumowując, konferencja dla hodowców wyznaczyła nowe kierunki rozwoju w dziedzinie rozrodu bydła, podkreślono znaczenie nauki i innowacji w dążeniu do bardziej zrównoważonej i efektywnej hodowli. W trakcie konferencji nie tylko wymieniano się wiedzą i doświadczeniami, ale też nawiązano nowe kontakty, które będą stanowić podstawę dla przyszłych współprac i inicjatyw na rzecz rozwoju i innowacji w hodowli bydła.
Materiał został przygotowany dzięki uprzejmości portalu E-krowa

Znajdź swoją kategorię

2679 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.