Zespół oddechowy bydła. Cz. I. Zakaźne przyczyny BRD - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Zespół oddechowy bydła. Cz. I. Zakaźne przyczyny BRD

Streszczenie

Zespół oddechowy bydła (ang. bovine respiratory disease – BRD lub bovine respiratory disease complex – BRDC, bovine respiratory disease syndrom – BRDS) jest jednym z najczęstszych i przynoszących największe straty ekonomiczne zespołem chorobowym w hodowli i chowie bydła, zarówno mlecznego, jak i mięsnego. Zespół obejmuje szereg jednostek chorobowych, których najczęstszą przyczyną są czynniki zakaźne, wirusy i/lub bakterie. Warunki środowiskowe oraz stres są czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zespołu u bydła.

Słowa kluczowe

zespół oddechowy bydła, BRD, przyczyny zakaźne

Abstract

Bovine respiratory syndrome (BRD or bovine respiratory respiratory disease – BRD or bovine respiratory disease complex (BRDC, bovine respiratory disease syndrome (BRDS) is one of the most common and most economically damaging most economically damaging disease syndrome in cattle breeding and rearing of cattle, both dairy, and beef cattle. The syndrome includes a number of disease entities, of which the most common causes are infectious agents, viruses and/or bacteria. Conditions environmental conditions and stress are factors that increase the risk of developing syndrome in cattle.

Keywords

bovine respiratory syndrome, BRD, infectious causes

Komentarze

Znajdź swoją kategorię

2376 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Parazytologia
Parazytologia
reklama

Weterynaria w Terenie

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.