Świadczenie usług poza siedzibą. Sprawdź, kiedy możesz pozostawić leki w gospodarstwie w celu leczenia zwierząt

Świadczenie usług poza siedzibą. Sprawdź, kiedy możesz pozostawić leki w gospodarstwie w celu leczenia zwierząt

Świadczenie usług poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt wiąże się niejednokrotnie z podjęciem leczenia i koniecznością zastosowania leków wobec zwierząt gospodarskich czy hodowlanych. Przeczytaj, jakich leków nie należy pozostawiać u właścicieli zwierząt i jak na ten temat wypowiada się orzecznictwo sądowe.

Zgoda na świadczenie usług poza siedzibą

Pamiętaj, że zgłoszenie chęci skorzystania z usług lekarza weterynarii poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt (dalej w skrócie ZLZ), w tym w gospodarstwie czy hodowli, oznacza najczęściej, że właściciel zwierzęcia wyraża zgodę na świadczenie usługi lekarsko-weterynaryjnej, łącznie z podaniem lub pozostawieniem leków u właściciela. Jednak przed wykonaniem usługi bezpieczne będzie odebranie pisemnej zgody od właściciela zwierzęcia, że wyraża on zgodę na podjęcie czynności lekarsko-weterynaryjnych. Bowiem zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt lekarz weterynarii przed przystąpieniem do świadczenia usługi weterynaryjnej może żądać od posiadacza zwierzęcia wyrażenia pisemnej zgody na świadczenie usługi weterynaryjnej. Potwierdza to także Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii w art. 19 ust. 2, zgodnie z którym lekarz weterynarii może żądać od właściciela lub opiekuna zwierzęcia pisemnej zgody na przeprowadzenie zabiegów.

Świadczenie usług w ramach czynności z wyznaczenia

Miej na względzie, że zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach ZLZ-u, m.in. do wykonywania szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, z którymi wiąże się czynność pozostawienia leków w postaci iniekcyjnej czy innej w gospodarstwie. W związku z p...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy