Wykorzystanie izolatu β-glukanu z owsa w leczeniu syndromu wrzodów żołądka koni - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Wykorzystanie izolatu β-glukanu z owsa w leczeniu syndromu wrzodów żołądka koni

Streszczenie

Wrzody żołądka to schorzenie występujące powszechnie u koni dorosłych oraz źrebiąt. Częstotliwość ich występowania ocenia się na 25-50% u źrebiąt oraz 60-90% u koni dorosłych. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych, danych pochodzących z wywiadu, gastroskopii lub odpowiedzi na leczenie. Od wielu lat złotym standardem w leczeniu owrzodzeń żołądka koni, jak również u innych gatunków, jest omeprazol. Jednakże, z uwagi na potencjalne działania niepożądane, poszukiwane są inne, bezpieczniejsze metody ich terapii i zapobiegania. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania oceniającego skuteczność izolatu β-glukanu z owsa w leczeniu syndromu wrzodów żołądka koni.

Słowa kluczowe

wrzody żołądka, konie, beta-glukan

Abstract

Gastric ulcers are common disease in adult horses and foals. Their frequency is estimated at 25-50% in foals and 60-90% in adult horses. Diagnosis is based on clinical signs, history, gastroscopy, or response to treatment. For many years, omeprazole has been the gold standard in the treatment of gastric ulcers in horses, as well as in other species. However, safer treatment and prevention methods are being sought due to potential side effects. This article presents the results of a study evaluating the efficacy of oat β-glucan isolate in the treatment of equine gastric ulcer syndrome.

Keywords

gastric ulcers, horses, beta-glucan

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy