Jak lekarze weterynarii oceniają swoje zdrowie psychiczne? - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Jak lekarze weterynarii oceniają swoje zdrowie psychiczne?

Najnowsze badania nad zdrowiem psychicznym lekarzy weterynarii potwierdzają poprawę w zakresie świadomości na temat problemu. Jednak to nie wystarcza by podjąć działania w tym kierunku, gdyż liczba lekarzy weterynarii potrzebujących pomocy psychologicznej nie zmalała.

Firma Merck Animal Health zapoczątkowała rewolucję swoim badaniem sprzed 2 lat, którym otworzyła niektórym oczy i rzuciła nowe światło na to, jak wielu lekarzy weterynarii doświadcza problemów psychicznych związanych z wykonywanym przez nich zawodem. Często temu zjawisku towarzyszą takie uczucia jak wypalenie i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Od tamtego czasu wciąż bada się lekarzy weterynarii pod względem stresu, radzenia sobie z wymaganiami w pracy oraz presją. Temat depresji wśród lekarzy coraz częściej nagłaśniany jest na uczelniach, konferencjach i w mediach.

Merck, AVMA i Brakke Consulting w najnowszym badaniu zapytali lekarzy weterynarii jak oceniają dziś swoje zdrowie psychiczne. Ponad 2800 amerykańskich specjalistów, zarówno lekarzy praktyków, jak i osób nie wykonujących zawodu, wzięło udział w ankiecie internetowej w październiku 2019 roku.

Badania wykazały iż: samopoczucie pozostało stosunkowo niezmienione od czasu poprzedniego badania (w 2017 roku), przy czym niewiele ponad 9% respondentów w obu badaniach przyznało się do bycia przytłoczonym. Najgorzej wygląda sytuacja młodszych lekarzy, 13% respondentów w wieku od 18 do 34 lat przyznaje się do przeżywania trudności, a tylko 46% czuje, że odnosi sukcesy. Młodsi lekarze weterynarii są również bardziej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa narażeni na poważne zaburzenia psychiczne.

Chociaż ogólny poziom poważnego niepokoju psychicznego utrzymywał się na stosunkowo stałym poziomie w ciągu dwóch lat pomiędzy badaniami, w obecnym badaniu znacznie więcej kobiet niż mężczyzn wskazało, że doświadczają niepokoju psychicznego (6,3% vs. 8,1%). Lekarze zwierząt mają wyższy poziom wypalenia niż lekarze medycyny ludzkiej, mimo że pracują mniej godzin, ponadto znacznie częściej niż inni pracownicy myślą o samobójstwie i 2,7 raza częściej próbują je popełnić.

Co ciekawe praktyków zajmujących się żywieniem zwierząt cechuje o wiele lepszy stan zdrowia psychicznego niż lekarzy trudniących się leczeniem zwierząt towarzyszących, gospodarskich i koni. Tylko 0,7% lekarzy weterynarii zajmujących się żywieniem zwierząt twierdzi, że doświadcza poważnych zaburzeń psychicznych, w porównaniu z 6,4% całej populacji lekarzy weterynarii.

Jak twierdzi dr Judson Vasconcelos, DVM, dyrektor ds. weterynaryjnych i konsumenckich Merck Animal Health, ich badania pokazują, że w dziedzinie weterynarii wciąż zmienia się świadomość na temat stanu swojego zdrowia psychicznego, jednak nie na tyle, by móc zakończyć prace w tym zakresie. Badanie to pokazało, iż dokonała się znacząca i pozytywna zmiana w świadomości i opiece nad osobami z chorobami psychicznymi.

Pomimo wzrostu świadomości, połowa ankietowanych, którzy przyznali się do odczuwania stanów depresyjnych, odmówiła leczenia.

Dr Royal mówi, że chciałaby, aby lekarze weterynarii korzystali z niezliczonych sposobów pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, które są dla nich dostępne. Zauważa, że tylko 12% ankietowanych lekarzy weterynarii stwierdziło, że mają dostęp do takich źródeł.

Źródło i więcej na ten temat: Veterinarian wellbeing study finds improved awareness, but not enough action

Czytaj również: Ludzie i psy przetwarzają liczby w podobnym obszarze mózgu

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy