Choroby towarzyszące cukrzycy - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Choroby towarzyszące cukrzycy

Streszczenie

Cukrzyca to ciężka choroba, która wiąże się z ryzykiem wystąpienia wielu powikłań i chorób współistniejących. Jednym z takich schorzeń jest zapalenie trzustki, które spotyka się stosunkowo często u diabetyków. Powszechnym powikłaniem cukrzycy są mikroangiopatie, które mogą doprowadzić do nefropatii i retinopatii. Często spotykane są choroby oczu takie jak: zaćma, zespół suchego oka lub zapalenia błony naczyniowej. Cukrzycy towarzyszą też neuropatie – u psów objawy pojawiają się stosunkowo rzadko, a u kotów obserwujemy szerokie spektrum nasilenia objawów klinicznych. U pacjentów diabetologicznych istnieje zwiększone ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Spotykane są też inne endokrynopatie, takie jak akromegalia, zespół Cushinga, nadczynność tarczycy.

Słowa kluczowe

psy, koty, cukrzyca, insulinooporność, hiperglikemia, choroby endokrynologiczne

Abstract

Diabetes mellitus is a serious disease that is associated with the risk of many complications and comorbidities. One of them is pancreatitis, which is relatively common in diabetic patients. A common complication of diabetes is microangiopathy, which can lead to nephropathy and retinopathy. Eye diseases such as cataract, dry eye syndrome or uveitis are also common. Diabetes mellitus is also associated with neuropathies – in dogs, clinical signs appear relatively rarely, and in cats we observe a wide spectrum of clinical signs. Diabetes patients are at increased risk of developing cardiovascular diseases. There are also other endocrinopathies, such as acromegaly, Cushing’s syndrome or hyperthyroidism.

Keywords

dogs, cats, diabetes mellitus, insulin resistance, hyperglycaemia, endocrine diseases

Galeria

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy