Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła w Puławach - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła w Puławach

Nowe formy profilaktyki i terapii
Prof. Krzysztof Niemczuk podczas swojej prelekcji
W Puławach 27-28 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła” zorganizowana przez PIWet-PIB w Puławach, Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne oraz firmę Ceva. Konferencja objęta została honorowym patronatem Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na oficjalnym otwarciu Konferencji uczestników powitali dr Paweł Meyer, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz prof. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dwudniowe spotkanie podzielono na trzy sesje wykładowe, podczas których ponad 300 uczestników mogło wysłuchać prelekcji specjalistów z zakresu chorób bydła. Podczas I sesji, która objęła cały pierwszy dzień Konferencji, wygłoszono aż sześć prezentacji na temat gorączki Q.

Wśród prelegentów znaleźli się: prof. nadzw. Monika Szymańska-Czerwińska i prof. Krzysztof Niemczuk z PIWet-PIB Puławy, którzy otworzyli i zamknęli swoimi wykładami I sesję, dr Raphael Guatteo z Francji, dr Piet Vellema z Holandii, dr Giorgio Valla z Włoskiego oddziału firmy Ceva oraz dr Sławomir Koźmiński z firmy Bovi Vet Service. Po zakończeniu prelekcji otwarto panel dyskusyjny, a następnie wieczorem udano się na spotkanie towarzyskie do Gościńca nad Wisłą.

Drugiego dnia na uczestników czekały kolejne dwie sesje wykładowe. Podczas II sesji skupiono się na temacie problemów w rozrodzie i zdrowiu cieląt. Specjaliści drugiej sesji, którzy kolejno wygłaszali swoje prezentacje: prof. Maria Katkiewicz z SGGW, prof. Jędrzej Jaśkowski z UMK Toruń, prof. Zygmunt Kowalski i dr hab. Paweł Górka z UR Kraków, dr hab. Marek Gehrke z Torunia oraz prof. Tadeusz Stefaniak i prof. Paulina Jawor z UPWr. Sesja III dotyczyła chorób zakaźnych i zatruć bydła i cieląt. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliło się trzech specjalistów z PIWet-PIB Puławy – prof. Jerzy Rola, prof. Mirosław Polak, i prof. Krzysztof Kwiatek, oraz dr Michał Bednarskiz UPWr.

Nowe formy profilaktyki i terapii
Prof. dr hab. Dariusz Bednarek podsumowujący Konferencję

Po każdej sesji można było wziąć udział w dyskusji z wykładowcami. Po III części spotkania nastąpiło oficjalne podsumowanie i zamknięcie Konferencji przez prof. dr. hab. Dariusza Bednarka z PIWet-PIB Puławy. Wydarzenie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi danymi i wynikami badań naukowych.


Opracowała: Karolina Osys

Nowe formy profilaktyki i terapii

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy