Tak mało, jak to tylko możliwe, tak dużo, jak to konieczne – racjonalne stosowanie antybiotyków - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Tak mało, jak to tylko możliwe, tak dużo, jak to konieczne – racjonalne stosowanie antybiotyków

Streszczenie

Racjonalne stosowanie antybiotyków jest w ostatnich latach przedmiotem szerokiej dyskusji. Niezależnie od różnych opinii na temat wykorzystywania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej w kontekście narastania lekooporności bakterii, konieczne, z wielu względów, jest racjonalizowanie wykorzystania antybiotyków w ochronie zdrowia zwierząt, w tym w produkcji trzody chlewnej. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków powinno stanowić integralną część dobrych praktyk weterynaryjnych. W artykule przedstawiono podstawowe zasady odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Słowa kluczowe

antybiotyki, oporność, rozważne stosowanie

Abstract

The rational use of antibiotics has been the subject of a widespread discussion in recent years. Despite different views on the role of veterinary medicine in the increase of bacterial resistance, for many reasons a rational use of antibiotics in animals (including pig production) is necessary. A responsible use of antibiotics should be an integral part of good veterinary practice. The article presents basic principles of a proper use of antibiotics.

Keywords

antibiotics, resistance, prudent use

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy