Ograniczenie zużycia antybiotyków – okiem lekarzy pracujących nad jakością mleka w Polsce - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Ograniczenie zużycia antybiotyków – okiem lekarzy pracujących nad jakością mleka w Polsce

Streszczenie

Coraz częściej pojawiająca się oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi i zwierząt oraz zwiększająca się świadomość opinii publicznej spowodowały zmiany w prawie europejskim mające na celu ograniczenia w stosowaniu antybiotyków u zwierząt. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej został zobligowany do przedstawienia autorskiego programu do połowy 2017 roku.

Słowa kluczowe

antybiotyki, One Health, Program Ochrony Antybiotyków, profilaktyka, mastitis

Abstract

Increased antibiotic resistance in humans and animals and growing public awareness of the problem resulted in changes in European law introducing restrictions in antibiotic use in animals. Each country member of the European Union is obliged to present its own program by mid-2017.

Keywords

antibiotics, One Health, Antibiotic Protection Program, prophylaxis, mastitis

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy