Dlaczego latem jest więcej mastitis? - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Dlaczego latem jest więcej mastitis?

Okres letni zarówno hodowlom bydła, jak i lekarzom weterynarii z pewnością kojarzy się jako czas zwiększonej częstotliwości występowania zapaleń wymion. W nomenklaturze choroby funkcjonuje nawet „zarezerwowana” dla jednego rodzaju mastitis nazwa „letnie zapalenie wymienia”, powodowanego głównie przez Trueperella pyogenes i związanego ze wzrostem populacji much w ciepłych miesiącach, ponieważ stanowią one wektor dla bakterii. Problem ten w przeszłości dotyczył w dużej mierze bydła pastwiskowanego, jednak w obecnym systemie chowu pojawiać się może praktycznie przez cały rok. Pomimo sugestywnej nazwy tematem niniejszej publikacji nie jest jednak „summer mastitis”, a obserwowany często w terenie wzrost powszechności klinicznych przypadków mastitis, zazwyczaj na tle bakterii środowiskowych. Analizie poddane zostaną główne czynniki wpływające na zwiększenie narażenia zwierząt na chorobę, mechanizm ich działania oraz możliwości wprowadzania działań profilaktycznych.

Czynniki wpływające na większą częstotliwość występowania mastitis w okresie letnim

Aby doszło do rozwoju zapalenia wymienia, potrzebne jest współdziałanie trzech elementów:

presja patogenów powodujących chorobę,podatność zwierzęcia na chorobę,droga transmisji drobnoustrojów do wymienia.

Wydaje się, że w okresie letnim istnieje większa szansa na współgranie tych czynników, ponieważ wysoka temperatura i wilgotność z jednej strony sprzyjają namnażaniu się bakterii środowiskowych, a z drugiej obniżają odporność krów poprzez stres cieplny, predysponując je do rozwoju mastitis na różnym tle. Bakteriom łatwiej dostać się również na skórę strzyków, ponieważ krowy w poszukiwaniu chłodu często kładą się w miejscach nagromadzenia kału i wody.

Czy faktycznie latem jest więcej bakterii?

Według badań prowadzonych przez Sanza i wsp. w okresie letnim liczba bakterii E. coli zarówno w obrębie słomy, obornika, jak i w powietrzu pobranym na fermie mlecznej była dwukrotnie wyższa niż okresie późnojesienn...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy