Zespół dr Marcina Mickiewicza z SGGW w Warszawie otrzymał finansowanie projektów z programu ERA-NET ICRAD

Zespół dr Marcina Mickiewicza z SGGW w Warszawie otrzymał finansowanie projektów z programu ERA-NET ICRAD

Dr Marcin Mickiewicz z Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, wraz z zespołem otrzymał finansowanie projektów z programu ERA-NET ICARD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases.

Projekt przygotowany przez zespół otrzymał pozytywną ocenę w konkursie ICARD Call 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie koordynatorem projektu, w którym uczestniczy 7 krajów.

Wartość projektu dla SGGW wynosi 200 000 €, natomiast finansowanie całkowite projektu wynosi 1 428 600 €.

Tytuł pierwszego projektu, to „An application of metabolomics to the detection of anthelmintic resistance of gastrointestinal nematodes in goats” (Zastosowanie metabolomiki do wykrywania odporności przeciw robakom nicieni żołądkowo-jelitowych u kóz), którego koordynatorem jest dr Marcin Mickiewicz. W drugim projekcie pt. „Haemonchus Anthelmintic ResisTance – Evolution Mechanisms and Innovative Solutions” (Haemonchus Anthelmintic Resis Tance – Mechanizmy ewolucji i innowacyjne rozwiązania) koordynatorem całego projektu jest prof. Anne Lespine z Francji z French National Institute for Agriculture, Food, and Environment. Koordynatorem części projektu realizowanej w Polsce jest dr Marcin Mickiewicz.

Źródło: https://www.sggw.edu.pl/dr-marcin-mickiewicz-otrzymal-finansowanie-projektow-z-programu-era-net-icrad/

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy