Zwierzęta z deficytami neurologicznymi – opisy przypadków oraz przykładowe protokoły rehabilitacyjne - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Zwierzęta z deficytami neurologicznymi – opisy przypadków oraz przykładowe protokoły rehabilitacyjne

Streszczenie

Deficyty neurologiczne u zwierząt są głównymi przyczynami problemów z poruszaniem się. Osłabienie kończyn, w których utrzymane są ruchy dowolne, jest najczęściej spowodowane zmianami zachodzącymi na poziomie rdzenia kręgowego wskutek chociażby chorób krążka międzykręgowego, spondylozy bądź wypadków komunikacyjnych. Neurorehabilitacja takich przypadków to proces długotrwały, wymagający systematyczności i obejmujący konkretne rodzaje stymulacji neurologicznej. Korzystając z właściwości rdzenia kręgowego, w tym: neuroplastyczności, neuromodulacji i memoryzacji, rehabilitant jest w stanie podejmować próby poprawy stanu pacjenta, zmniejszając znacząco deficyty neurologiczne (2, 4).

Słowa kluczowe

neurologia, neurorehabilitacja, deficyty

Abstract

Neurological deficits in animals are the main causes of mobility problems. Weakness of the limbs, with free movements maintained, is most often caused by changes occurring at the level of the spinal cord as a result of intervertebral disc diseases, spondylosis or injuries as a result of traffic accidents. Neurorehabilitation of such cases is a long-term process that requires regularity and requires specific types of neurological stimulation. Using the properties of the spinal cord, including neuroplasticity, neuromodulation and memorization, a physiotherapist is able to make attempts to improve the patient’s condition, significantly reducing neurological deficits (2, 4).

Keywords

neurology, neurorehabilitation, deficits

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy