Wpływ blizny na biomechanikę ruchu stawu kolanowego i stawu biodrowego - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Wpływ blizny na biomechanikę ruchu stawu kolanowego i stawu biodrowego

Streszczenie

W praktyce zoofizjoterapeutycznej zauważa się znaczący wpływ blizn na zmianę biomechaniku ruchu w stawach u zwierząt. Mogą one powodować nadmierne napięcie mięśniowe, pogorszenie jakości chodu, zmianę długości wykroku oraz niechęć do obciążania kończyny (1). Celem działań terapeuty jest zmniejszenie wpływu blizn na taśmy powięziowe. W zależności od rodzaju blizny, jej umiejscowienia, a także pochodzenia, stosowany jest szereg metod z zakresu pracy manualnej, takich jak masaż, mobilizacja tkanek miękkich, rozciąganie blizny, jak i fizykoterapii, w tym sonoterapii, laseroterapii, magnetoterapii (7, 9). Szczególnym zainteresowaniem objęte są zmiany w ruchu stawu kolanowego oraz biodrowego jako przedmiotu rozważań w artykule.

Słowa kluczowe

rehabilitacja, blizna, biomechanika, ruch

Abstract

In zoophysiotherapeutic practice, a significant impact of scars on the biomechanics of movement in the joints of animals is noted. They can cause excessive muscle tension, deterioration of gait quality, change in stride length and reluctance to load the limb. The aim of the therapist’s actions is to reduce the influence of scars on the fascial tapes. Depending on the type of scar, its location and origin, a number of methods are used in the field of manual work, such as massage, mobilization of soft tissues, scar stretching, as well as physical therapy, including sonotherapy, laser therapy, magnetotherapy. Of particular interest are changes in the movement of the knee and hip joints, as the subject of consideration in the article.

Keywords

rehabilitation, scar, biomechanics, movement

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną prenumeratą.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy