Stabilizacja stawu kolanowego za pomocą modyfikowanego szwu bocznego z kotwą oraz protokół rehabilitacyjny po zabiegu - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Stabilizacja stawu kolanowego za pomocą modyfikowanego szwu bocznego z kotwą oraz protokół rehabilitacyjny po zabiegu

Streszczenie

Rolą więzadła krzyżowego u zwierząt jest stabilizacja stawu kolanowego oraz zapobieganie przemieszczaniu się kości piszczelowej do przodu względem kości udowej i rotacji wewnętrznej stawu. Na zerwanie lub uszkodzenie więzadła są narażone wszystkie psy oraz koty. Według badań częściej dotyczy to dużych i otyłych zwierząt. Jednym z charakterystycznych objawów jest kulawizna kończyny miednicznej, która może prowadzić do powstania stanu zapalnego, a następnie zmian zwyrodnieniowych w stawie kolanowym. Zaleca się konsultację u lekarza weterynarii – ortopedy, który odpowiednio dopasuje leczenie chirurgiczne indywidualnie do pacjenta. Po przebytym zabiegu zwierzę powinno zostać poddane procesowi rehabilitacji, co w znacznym stopniu przyspiesza powrót do sprawności fizycznej oraz pozytywnie wpływa na biomechanikę ruchu w stawie kolanowym.

Słowa kluczowe

więzadło, rehabilitacja, ortopedia, staw kolanowy

Abstract

The role of the cruciate ligament in animals is to stabilize the knee joint and prevent the tibia from moving forward relative to the femur and the internal rotation of the joint. All dogs and cats are at the risk of rupture or damage to the ligament. According to the results of our research, it is more common in large and obese animals. One of the characteristic symptoms is lameness of the pelvic limb, which can lead to inflammation and then degenerative changes in the knee joint. It is recommended to consult a veterinarian – orthopedist, who will adjust the surgical treatment to the patient individually. After the surgery, the animal should undergo a rehabilitation process, which significantly accelerates the return to physical fitness and positively affects the biomechanics of movement in the knee joint.

Keywords

ligament, rehabilitation, orthopedics, knee joint

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy