Ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów

Streszczenie

Ostre rozszerzenie i skręt żołądka (GDV − ang. Gastric Dilatation Volvulus) jest zaburzeniem nieuchronnie prowadzącym do śmierci zwierzęcia w przypadku niepodjęcia interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Dotyka głównie starsze psy czystych ras olbrzymich o głębokiej klatce piersiowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną etiopatogeneza, diagnostyka, algorytm postępowania oraz leczenie chirurgiczne tego zaburzenia – odbarczenie i repozycja żołądka oraz gastropeksja zapobiegająca nawrotom choroby.

Słowa kluczowe

chirurgia weterynaryjna, chirurgia tkanek miękkich, ostre rozszerzenie i skręt żołądka, gastropeksja

Abstract

Gastric Dilatation Volvulus (GDV) is a life-threatening disorder that inevitably leads to death if medical intervention is not made. The disease mainly occurs in older purebred dogs with deep chests. This article presents etiopathogenesis, diagnostics, treatment algorithm and surgical treatment of the disorder (stomach reposition and gastropexy)

Keywords

veterinary surgery, soft tissue surgery, gastric dilatation and volvulus, GDV, gastropexy

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy