Zmiana leku – jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Zmiana leku – jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością

W sytuacji konieczności zmiany leku na inny po nieskuteczności poprzedniego lekarz weterynarii prowadzący leczenie będzie niejednokrotnie musiał dokonać zmiany leku. W związku z powyższym pojawi się okoliczność związana z koniecznością zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością w takiej sytuacji przez lekarza weterynarii. W tekście mowa m.in. o tym, jak zabezpieczyć się w takiej sytuacji i na jakie ewentualnie uregulowania się powołać, a także wskazano na wybrane orzecznictwo sądowe.

W następującym stanie faktycznym objawy kliniczne u zwierzęcia w gabinecie weterynaryjnym stały się podstawą do jego leczenia. Zanim jednak podjęto decyzję o leczeniu, wykonano dodatkowo badanie laboratoryjne w kierunku posiewu bakterii tlenowych, jednak z wynikiem negatywnym. Lekarz weterynarii podjął leczenie zwierzęcia za pomocą antybiotyku, który po nieskutecznym tygodniowym działaniu zmienił na inny. Wcześniej na zmianę leku uzyskał zgodę właściciela zwierzęcia, w ten sposób zabezpieczając funkcjonowanie swojej praktyki na poniesienie ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej czy zawodowej. Dlatego miej na względzie, aby uzyskać taką zgodę od właściciela zwierzęcia przed zmianą leku u jego podopiecznego.

Czy właściciel zwierzęcia może kwestionować zmianę leku?

Miej na względzie, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (dalej w skrócie uzlz) właściciel lub opiekun zwierzęcia, któremu zakład leczniczy dla zwierząt świadczy usługę weterynaryjną, jest uprawniony do uzyskania informacji o stanie zdrowia zwierzęcia, metodach leczenia, dających się przewidzieć skutkach ich zastosowania lub zaniechania oraz o przewidywanych kosztach usługi weterynaryjnej. Do informacji tych należy także zaliczyć uprawnienie właściciela zwierzęcia do uzyskania informacji o działaniu zastosowanego leku u zwierzęcia czy o jego zmianie, jeśli pierwotnie podany lek okazał się nieskuteczny w leczeniu zwierzęcia.

Z tym że...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy