Skórny zespół atopowy kotów – wzorce kliniczne

Skórny zespół atopowy kotów – wzorce kliniczne

Streszczenie

Skórny zespół atopowy kotów (FASS) jest jedną z częstszych chorób skóry. Zespół ten jest mniej znany zarówno pod względem patogenezy, przebiegu klinicznego u kotów niż atopowe zapalenie skóry u psów, bowiem rola przeciwciał IgE w jego patogenezie jest dyskusyjna. W ciągu ostatnich lat w większości publikacji stwierdzono, że objawy kliniczne zespołu są związane z kilkoma wzorcami klinicznymi, do których zalicza się: prosówkowe zapalenie (łac. miliary dermatitis), dermatozę z wylizywania (wyłysienia ekstensywne), świąd części twarzowej, głowy i szyi oraz zespół ziarniniaka eozynofilowego. Każdy z tych wzorców może wystąpić sam lub razem z innymi i może być spowodowany alergenami środowiskowymi, pokarmowymi, pasożytami zewnętrznymi lub innymi chorobami, które muszą zostać wykluczone. W przypadku kotów obecnie nie istnieje test pozwalający na wiarygodne odróżnienie zwierząt z alergiczną chorobą skóry wywołaną czynnikami środowiskowymi od zwierząt wykazujących objawy innych chorób skóry. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych, wykluczania innych chorób, diety eliminacyjnej, a pomocniczo również testów alergicznych śródskórnych, naskórnych i z oznaczania mian przeciwciał w surowicy, a w przypadku astmy RTG lub BAL (ang. bronchoalveolar lavage).

Słowa kluczowe

koty, FASS, wzorce kliniczne, testy alergiczne, BAL

Keywords

cats, FASS, clinical patterns, allergy testing, BAL

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy