Płyn w jamie opłucnej – na co wskazuje jego obecność?

Płyn w jamie opłucnej – na co wskazuje jego obecność?

Streszczenie

Płyn w jamie opłucnej jest niebezpiecznym objawem klinicznym. Powstaje w efekcie wielu chorób narządowych i metabolicznych. Klinicznie niezbędne są rozpoznanie obecności samego płynu, jak i próba wyjaśnienia przyczyn jego powstawania. Artykuł przedstawia proponowaną drogę diagnostyczną z badaniem klinicznym i jego wynikami oraz badaniem obrazowym w celu potwierdzenia obecności płynu. Akcentuje również wyniki badań laboratoryjnych badanego płynu z podaniem jego rodzajów i charakterystyki. Określenie rodzajów płynów ma wartość diagnostyczną, gdyż wskazuje węższe grupy możliwych wywołujących je przyczyn.

Słowa kluczowe

płyn w jamie opłucnej, przesięk, zmodyfikowany przesięk, wysięk, torakocenteza, kot, pies

Keywords

Pleural fluid, transudate, modified transudate, effusion, torakocentesis, cat, dog

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy