Choroby stawu łokciowego – cechy radiologiczne, znaleziska artroskopowe, osteotomie - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Choroby stawu łokciowego – cechy radiologiczne, znaleziska artroskopowe, osteotomie

Streszczenie

Dysplazja stawów łokciowych to warunkowana genetycznie choroba rozwojowa, dotykająca głównie psy ras dużych i olbrzymich w wieku pomiędzy 4. a 7. miesiącem życia, jest to złożone zagadnienie, które wymaga zrozumienia jego patomechanizmu. Badania dowodzą, że u rottweilerów zakres występowania choroby może dotyczyć nawet 55% przedstawicieli rasy (20), choroba częściej występuje u samców i psów otyłych. Rokowanie jest lepsze w przypadku wczesnego rozpoznania i wdrożenia leczenia, w przeciwnym razie rozwój osteoarthritis jest nieunikniony, co upośledza sprawność zwierzęcia na całe życie i pociąga za sobą frustrację ze strony opiekunów. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę jednostki chorobowej oraz możliwości diagnostyki, a także leczenia operacyjnego w sposób uznawany za złoty standard w medycynie weterynaryjnej. 

Słowa kluczowe

dysplazja stawów łokciowych, FCP, UAP, OCD, osteoarthritis, osteotomia, ostektomia

Abstract

Elbow dysplasia is a genetic developmental disease affecting mostly large and giant breed dogs, between 4th and 7th month of age. The disease is complex and requires thorough understanding of its pathomechanism. As researches show, up to 55% of population of rottweilers may suffer from the disease. Elbow dysplasia more commonly affects males and obese animals. The prognosis is better in the case of early recognition and initiation of a treatment, otherwise the development of osteoarthritis inevitably leads to the dog’s poor mobility and the frustration of its owners. The paper presents the issue of elbow dysplasia, diagnostics and the possibilities of surgical treatment, which is considered gold standard therapy of this disease in veterinary medicine. 

Keywords

elbow dysplasia, FCP, UAP. OCD, osteoarthritis, osteotomy, ostectomy

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy