Leczenie 30 przypadków deformacji kątowych przedramienia i podudzia u psów przy użyciu zewnętrznych stabilizatorów kołowych

Leczenie 30 przypadków deformacji kątowych przedramienia i podudzia u psów przy użyciu zewnętrznych stabilizatorów kołowych

Streszczenie

Ocena konstrukcji ram, techniki chirurgicznej, opieki pooperacyjnej, powikłań, czasu leczenia oraz rezultatów zewnętrznej stabilizacji kołowej (ZSK) w leczeniu 30 przypadków deformacji kątowych przedramienia i podudzia u psów. W badaniu retrospektywnym oceniono 27 psów z deformacjami kończyn. Przeanalizowano pod kątem: rodzaju deformacji, konfiguracji ramy, techniki chirurgicznej, czasu trwania leczenia, powikłań i rezultatów dokumentację medyczną psów, które przeszły operację z zastosowaniem ZSK z powodu deformacji kątowych. Przy zastosowaniu ZSK dokonano korekcji deformacji kątowych u 27 psów. Pomimo że powikłania wystąpiły u 26 z 30 przypadków, rezultat funkcjonalny i radiograficzny zewnętrznej stabilizacji kołowej oceniono jako doskonały lub dobry dla 92% przypadków leczenia deformacji kończyn.

Słowa kluczowe

pies, deformacja kątowa, wydłużenie kończyn, zewnętrzna stabilizacja kołowa, kość promieniowa i łokciowa, kość piszczelowa

Keywords

dog, angular deformity, limb lengthening, circular external fixation, radius-ulna, tibia

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy