Targi Medycyny Weterynaryjnej VET-EXPO oraz Kongres „Współczesna Weterynaria” – relacja z wydarzenia

Targi Medycyny Weterynaryjnej VET-EXPO oraz Kongres „Współczesna Weterynaria” – relacja z wydarzenia

20-21 kwietnia 2024 r. w łódzkiej hali Expo odbyły się Targi Medycyny VET-EXPO oraz Kongres Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”. Na organizowanym co roku spotkaniu zgromadzili się specjaliści związani z opieką nad zwierzętami: lekarze medycyny weterynaryjnej, technicy weterynaryjni, producenci sprzętu medycznego, farmaceuci i inni, w tym przedstawicielki naszej redakcji.

W ramach części wystawowej wydarzenia uczestnicy – producenci sprzętu weterynaryjnego czy środków farmaceutycznych – prezentowali specjalistom najnowsze osiągnięcia w dziedzinie leczenia zwierząt – nowoczesne technologie diagnostyczne i terapeutyczne pozwalające na szybką i skuteczną opiekę nad pacjentami. Zostały również zorganizowane liczne konferencje, warsztaty i prezentacje, które przybliżyły uczestnikom wiedzę o najnowszych trendach w dziedzinie weterynarii.

Podczas swoich prelekcji specjaliści dzielili się swoimi doświadczeniami, prezentowali ciekawe przypadki kliniczne, a także omawiali najnowsze badania. Kongres podzielono na cztery sesje tematyczne w obszarach: choroby kotów i psów, choroby zwierząt egzotycznych i towarzyszących, żywienie i dietetyka, biobezpieczeństwo i bioasekuracja.

Łódzkie targi były okazją do spotkania i wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i budowania relacji między przedstawicielami różnych sektorów branży.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję w nadziei, że wydarzenie będzie się cieszyć jeszcze większym zainteresowaniem uczestników.

Opracowała: Magdalena Faryniak

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy