dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw. - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak ‒ lekarz weterynarii, specjalista z zakresu Chorób psów i kotów oraz użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w 2003 roku. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskała w 2006 roku, a stopień doktora habilitowanego w 2013. Tytuł profesora uzyskała w 2019 roku. Ukończyła także 2-letnie studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators odbyła szkolenie z zakresu zrządzania nauką i komercjalizacji badań na Stanford University w USA. Od 2016 roku ekspert oceniający wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autorka lub współautorka ponad 90 publikacji z listy JCR, 150 doniesień konferencyjnych z kardiologii weterynaryjnej, promotor w zakończonych 2 przewodach doktorskich i 3 trwających, recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w czasopismach z listy JCR. Autorka podręcznika dla studentów i lekarzy weterynarii. Kierownik, wykonawca lub badacz w wielu projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Odbyła liczne staże naukowe, krajowe i zagraniczne m.in. w: Klinik fur Pferde Stiftung Tierarztlicha Hochschule Hannover, Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, Klinik und Poliklinik fur kleine Haustire Freie Universitat Berlin, Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine, Ellegard Dania. Członek komisji ds. dobrostanu zwierząt oraz Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii PAN w latach 2014-2018. Posiada pełne kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, dotyczące planowania procedur i doświadczeń oraz wykonywania procedur na zwierzętach laboratoryjnych. Od 1.09.2020 Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPWr.

Znajdź swoją kategorię

2710 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy