Praktyczne aspekty zwalczania IBR-IPV w oparciu o doświadczenia terenowe - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Praktyczne aspekty zwalczania IBR-IPV w oparciu o doświadczenia terenowe

Streszczenie

IBR-IPV jest chorobą, która należy do grupy jednostek generujących największe straty ekonomiczne w hodowli krów zarówno mięsnych, jak i mlecznych. Jest to główny powód, dla którego warto się tym problemem zająć. W zwalczaniu IBR decydującą rolę w naszym kraju odgrywają bioasekuracja i szczepienia. W przypadku ferm bydła ciężko jest przestrzegać rygoru bioasekuracji porównywalnego z hodowlą drobiu czy trzody chlewnej. Główny ciężar zwalczania tej jednostki spoczywa na szczepieniach.

Słowa kluczowe

IBR, szczepionki delecyjne, krajowy program zwalczania IBR, bioasekuracja

Abstract

IBR-IPV is a disease that belongs to the diseases that generate the greatest economic losses in cow breeding, both meat, and dairy. This is the main reason why we should take care of this problem. During IBR eradication, biosecurity and vaccinations play a decisive role in our country. In the case of cattle farms, it is difficult to comply with the biosecurity regimen that is comparable to poultry or pig farms. The main burden of combating this unit lies in vaccination.

Keywords

IBR, deletion vaccines, national IBR eradication program, biosecurity

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Znajdź swoją kategorię

2550 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.