21.12.2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ws. odpadów medycznych i weterynaryjnych - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

21.12.2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ws. odpadów medycznych i weterynaryjnych

rozporządzenie odpadów medycznych i weterynaryjnych
fot. istock
21.12.2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Jak można przeczytać w treści Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych ‒ „Rozporządzenie określa dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania i warunki magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych oraz warunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, a także sposób monitoringu tych procesów, dla których prowadzenie monitoringu jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia tych procesów.

Dopuszczalnymi sposobami unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych, są:

  1. przekształcanie termiczne na lądzie (D10), zwane dalej „procesem D10”;
  2. obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej oraz działania mikrofalami, jeżeli technika zastosowana w tej obróbce zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów (D9), zwana dalej „procesem D9”;
  3. składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (D5), zwane dalej „procesem D5” – dla odpadów innych niż niebezpieczne.”*

*Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002245/O/D20212245.pdf

Poprzednie rozporządzenie zostało uchylone 6 września 2021 roku.

Cała treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ.

Z kolei zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne nie będą mogły być magazynowane ponad 48h w temperaturze do 10ºC. Wszystkie odpady powinny być umieszczone w szczelnych, oznakowanych i zamykanych kontenerach, które nie będą narażały ich na kontakt ze zwierzętami i wilgocią.

Więcej informacji na temat przykładowych zapisów rozporządzenia znajdziecie TUTAJ.Czytaj także: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dot. sprzedaży online weterynaryjnych produktów leczniczych

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.