Otyłość psów – cz. 1. Przyczyny otyłości i metody oceny kondycji psów - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Otyłość psów – cz. 1. Przyczyny otyłości i metody oceny kondycji psów

Streszczenie

We współczesnym świecie, nadwaga oraz otyłość stają się poważnym problemem nie tylko wśród ludzi, ale także wśród zwierząt towarzyszących. Problem z nadmierną masą ciała skłania do określenia genezy powstawania tych zaburzeń. Wyniki badań wykazały, że częstość występowania nadwagi i otyłości u psów wynosi od 22 do 41%. Natomiast z badań przeprowadzonych w gabinetach weterynaryjnych wynika, że około 1/4 do 1/3 psów jest otyła. Jednakże nie jest to adekwatne dla całej populacji psów, szczególnie ze względu na fakt, że pacjenci trafiają tam głównie z innych powodów niż otyłość.

Słowa kluczowe

psy, nadwaga, otyłość, metody oceny kondycji

Abstract

Overweight and obesity are becoming a serious problem not only among humans but also among companion animals. The problem with excessive body weight leads to the determination of the genesis of these disorders. The results of studies have revealed the overweight and obesity range in dogs from 22% to 41%. But studies conducted in veterinary offices show that about 1/4 to 1/3 of dogs are obese. However, this is not adequate for the entire dog population, especially since patients end up there mainly for reasons other than obesity.

Keywords

dogs, overweight, obesity, body condition scoring

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.