Rozszerzenie i skręt żołądka – odpowiednia stabilizacja pacjenta jako istota właściwego postępowania - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Rozszerzenie i skręt żołądka – odpowiednia stabilizacja pacjenta jako istota właściwego postępowania

Streszczenie

W stanie nagłym, jakim jest skręt żołądka, właściwa stabilizacja pacjenta przed zabiegiem jest równie kluczowa co dalsze postępowanie chirurgiczne. Poprawna diagnoza zawsze powinna być poprzedzona przeprowadzeniem szybkiego badania klinicznego i wywiadu pozwalającego na oszacowanie skali zagrożenia. Na dalszym etapie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek zabiegów interwencyjnych, należy wyeliminować zaburzenia ogólnoustrojowe mogące istotnie wpływać na rokowanie dla pacjenta.

Słowa kluczowe

stany nagłe, rozszerzenie i skręt żołądka, stabilizacja, GDV

Abstract

In an emergency state, like gastric dilatation volvulus (GDV), proper patient’s stabilization is as important as further surgery treatment. A proper diagnosis based on quick clinical examination and the anamnesis allowing for the assessment of the patient’s state should be established. The next step should be systemic disturbance elimination essential for the patient’s prognosis.

Keywords

emergencies, gastric dilatation volvulus, stabilization, GDV

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.