Idiopatyczne chłonkopiersie u kotów - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Idiopatyczne chłonkopiersie u kotów

Streszczenie

Chłonkopiersie jest objawem spowodowanym poprzez nagromadzenie się chłonki w jamach opłucnej. Przyczynami chłonkopiersia mogą być niedrożność lub przerwanie ciągłości naczyń chłonnych. Rozpoznanie chłonkopiersia dokonuje się na podstawie oceny stężenia cholesterolu i trójgliceydów w płynie pobranym z jam opłucnej. Chłonkopiersie rzadko występuje u kotów. Najczęstszymi przyczynami chłonkopiersia u kotów są choroby układu naczyniowego oraz choroba nowotworowa. W niektórych przypadkach chłonkopiersie ma charakter idiopatyczny, co utrudnia ustalenie terapii. W niniejszym artykule opisano objawy kliniczne, postępowanie diagnostyczne oraz możliwości leczenia idiopatycznego chłonkopiersia u kotów.

Słowa kluczowe

kot, chłonkopiersie, diagnostyka, leczenie

Abstract

Chylothorax is a symptom caused by the accumulation of lymph in the pleural cavities. The causes of chylothorax may be obstruction or disruption of the lymphatic vessels. The diagnosis of chylothorax is based on the assessment of cholesterol and triglycide levels in the pleural fluid. Chylothorax is rarely found in cats. The most common causes of chylothorax in cats are vascular disease and cancer. In some cases, the chylothorax is idiopathic, which makes it difficult to determine a treatment. This article describes the clinical signs, diagnostic procedures, and treatment options for idiopathic chylothorax in cats.

Keywords

cat, chylothorax, diagnosis, treatment

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.