Uroczyste otwarcie Przychodni Weterynaryjnej UMK w Toruniu - Vetkompleksowo – serwis dla lekarzy weterynarii

Uroczyste otwarcie Przychodni Weterynaryjnej UMK w Toruniu

Ukoronowaniem wieloletnich starań twórców „toruńskiej weterynarii” było uroczyste otwarcie przychodni, które odbyło się 19 maja bieżącego roku w niedawno oddanym do użytku budynku przy ulicy Szosa Bydgoska 13 w Toruniu. Doskonale ugruntowana koncepcja stała się rzeczywistością przy ogromnym wsparciu obecnych władz uniwersytetu, w tym J.M. Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali (fot. 1), które pozwoliło na jej przetrwanie w najtrudniejszym okresie bieżącego tysiąclecia, jakim były pandemia COVID-19 oraz tocząca się u naszych wschodnich sąsiadów wojna.

Instytut Medycyny Weterynaryjnej wchodzi obecnie w skład Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i już od 5 lat kształci studentów na kierunku weterynaria. Kluczową rolę w jego utworzeniu odegrali jego dyrektor prof. dr hab. Jędrzej Maria Jaśkowski (fot. 2) oraz J.M. Rektor poprzedniej kadencji prof. dr hab. Andrzej Tretyn, którzy pierwszą koncepcję odnośnie do tego przedsięwzięcia opracowali w listopadzie 2016 roku. Obok ich nazwisk wymienić należy również ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który przyczynił się do wydania stosownych decyzji na szczeblu krajowym. Wiosną 2017 roku rozpoczęto rekrutację pierwszych pracowników, natomiast 1 września tegoż roku utworzono pierwotną strukturę weterynaryjną w ramach uczelni – Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zadaniem której było prowadzenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Spełnienie szczególnych wymagań dotyczących tego projektu uwarunkowane było stworzeniem zaplecza naukowo-dydaktycznego i dlatego 1 lipca 2020 roku rozpoczęto budowę nowego wielokondygnacyjnego budynku o powierzchni 6400 m2, oddanego do użytku 2 lata później (fot. 3). Mieści on większość jednostek tworzących Instytut Medycyny Weterynaryjnej i jest najlepiej wyposażonym tego typu obiektem w kraju. Znajdują się w nim część kliniczna dla zwierząt, zaplecze edukacyjne, włączając aulę oraz laboratoria badawcze. Odnośnie do tej pierwszej, 3 marca 2023 roku dokonano wpisu do ewidencji zakładów leczniczych Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i tym samym rozpoczęły się działania zmierzające do otwarcia przychodni dla pacjentów. W ramach niej funkcjonuje obecnie ambulatorium i szpital dla psów i kotów oraz szpital dla koni. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz najnowocześniejszemu wyposażeniu konsultowani są w nich pacjenci z całego kraju. Warto wspomnieć, że przychodnia jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, które operują konie w stanach nagłych, wliczając choroby kolkowe (fot. 4).

Dopełnieniem powyższego jest fakt, że na podstawie Decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lutego 2023 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, będący w elitarnym gronie uczelni badawczych, otrzymał kategorię naukową B+ w dyscyplinie „weterynaria”, przez co „toruńska weterynaria” dołączyła do grona jednostek nadających stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego.

Opracował: dr hab. Marcin Gołyński, prof. UMK

 

Znajdź swoją kategorię

2550 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.