Zakaz stosowania wielu grup antybiotyków nie wejdzie w życie - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Zakaz stosowania wielu grup antybiotyków nie wejdzie w życie

antybiotyków
źródło: https://www.vetpol.org.pl
30 sierpnia pisaliśmy, że Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna utworzyła petycję w sprawie odrzucenia przez Parlament Europejski przepisów o stosowaniu antybiotyków u zwierząt. Prezes KIL-W ‒ Jacek Łukasiewicz tłumaczył, że podjęcie decyzji o całkowitym zakazie stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów miałby m.in. dramatycznie niekorzystny wpływ na efekty leczenia chorób zakaźnych oraz wpłynąłby na przenoszenie zoonoz ze zwierząt na ludzi.

17 września Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna opublikowała podziękowania dla Parlamentu Europejskiego za odrzucenie 16 września większością głosów wniosku wzywającego do zakazu stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Podkreśliła również, iż Przyjęcie tej rezolucji byłoby niewątpliwie szkodliwe dla zdrowia i dobrostanu zwierząt i na pewno nie byłoby korzystne dla zdrowia publicznego.


Jak czytamy na stronie vetpol.org.pl ‒ zamiast szkodliwej ustawy w życie wejdzie akt delegowany przygotowany przez Komisję Europejską, który uzyskał pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejska Agencja Leków (EMA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Ponadto KIL-W zapowiedziała dalszą walkę z antybiotykoopornością zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. W tym celu przygotowano „Kodeksem rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii”, w którym można zapoznać się z nowymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi stosowania antybiotyków.


KIL-W O Kodeksie:

W Kodeksie podkreślono, że każde zastosowanie produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych, w tym antybiotyków, zarówno w medycynie, jak i w weterynarii, może doprowadzić do wytworzenia oporności. Ryzyko wzrasta w przypadku nieukierunkowanego stosowania, dawkowania poza terapeutycznego (zbyt niska dawka lub zbyt krótka ekspozycja drobnoustroju) oraz przy przedłużonym, powtarzającym się, trwałym stosowaniu antybiotyków. Środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym antybiotyki stały się dziś nieodzowne w leczeniu pojedynczych zwierząt oraz całych stad dla utrzymania ich w zdrowiu, jeśli immunoprofilaktyka swoista i nieswoista oraz właściwe warunki zoohigieniczne nie zapobiegły wystąpieniu choroby.

Jednocześnie autorzy Kodeksu zwrócili uwagę, że aktualnie nie ma alternatywy dla stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Jednakże należy pamiętać, że środki przeciwdrobnoustrojowe nie mogą być wykorzystywane do kompensowania błędów wynikających z nieprzestrzegania zasad „dobrej praktyki weterynaryjnej”, nieprawidłowych warunków chowu, błędów w zarządzaniu lub złych warunków zoohigienicznych. Lekarz weterynarii, jako osoba zaufania publicznego, musi bezwzględnie kierować się w swej pracy poczuciem odpowiedzialności za stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych, mających wpływ na jakość produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz wzrost odporności drobnoustrojów chorobotwórczych, co stanowi jego wkład w ochronę zdrowia społeczeństwa.

Źródło: PODZIĘKOWANIA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Czytaj także: Petycja KIL-W ws. odrzucenia przez PE przepisów o stosowaniu antybiotyków u zwierząt

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.