Rola postępowania dietetycznego w żywieniu przewlekle chorych psów i kotów - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Rola postępowania dietetycznego w żywieniu przewlekle chorych psów i kotów

Streszczenie

W wyniku toczącego się stanu chorobowego lub stanu organizmu bezpośrednio po chorobie dochodzi do wyniszczenia będącego konsekwencją zarówno niedożywienia, jak i zmian w metabolizmie energetycznym organizmu. Wsparcie żywieniowe jest obecnie uważane za istotną część postępowania w przypadku krytycznie chorych pacjentów, szczególnie tych niedożywionych. Brak lub niewłaściwie prowadzone postępowanie żywieniowe u przewlekle chorych pacjentów zmniejsza szansę na skuteczność terapii głównej oraz przyczynia się do pogłębienia stanu niedożywienia. 

Słowa kluczowe

postępowanie dietetyczne, żywienie, choroby przewlekłe, pies, kot, patofizjologia, niedożywienie

Abstract

As a result of the ongoing disease or the state of the organism, directly after the disease, cachexia may occur as a consequence of both malnutrition and changes in the organism’s energy metabolism. Nutritional support is currently considered an essential part of the management of critically ill patients, especially those who are malnourished. Lack of or improperly conducted nutritional management in chronically ill patients reduces the chance of the main therapy being effective and contributes to the aggravation of the state of malnutrition. 

Keywords

dietary management, nutrition, chronic diseases, dogs, cats, pathophysiology of malnutrition

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.