20 kwietnia to Światowy Dzień Szczepień Zwierząt! - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

20 kwietnia to Światowy Dzień Szczepień Zwierząt!

Światowy Dzień Szczepień Zwierząt
fot. istock
Ostatnio pisaliśmy o tym jak poważnym problemem mogą być patogeny przenoszone przez zwierzęta na ludzi i inne zwierzęta. Profilaktyka w zakresie chorób, zwłaszcza w ostatnim czasie, jest niezwykle ważna, a wręcz priorytetowa. Przemysł weterynaryjny skupia się na wdrożeniu lepszego identyfikowania i zwalczania chorób u zwierząt dzikich, ale i domowych.

20 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Szczepień Zwierząt, w związku z tym Polskie Stowarzyszenie Producentów I Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET” opublikowało na swojej stronie stanowisko przemysłu weterynaryjnego wobec szczepień zwierząt.

Szczepienia zwierząt są jednym z warunków ich dobrostanu. Organizacje, które biorą czynny udział w działaniu na rzecz innowacyjności to np. AnimalHealthEurope, która zajmuje się opracowywaniem szczepionek i systemu identyfikacji zwierząt. Należy pamiętać, że ważną rolę odgrywają tu również środki zapobiegawcze.

Współpraca branży i władz regulacyjnych jest niezwykle ważna, gdyż pozwala na skuteczne zwalczanie zagrożeń, ale i umożliwia szybką reakcję lub nawet zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób na całym świecie. Kluczem do udanej współpracy jest zachęcanie do doskonalenia narzędzi i infrastruktury, które umożliwiają wcześniejsze wykrycie i rozpoznanie zwierząt, ale i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.

Choroby zwierząt przynoszą nie tylko koszty ekonomiczne, ale i społeczne.

Według portalu polprowet.pl – Na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczących dużych epidemii chorób w latach 2000–2015 ich całkowity koszt można oszacować na poziomie 12,1 mld USD (10 mld EUR).

Szybkie opracowanie szczepionki np. w chorobie niebieskiego języka i w przypadku wirusa ze Schmallenbergu potwierdzają, że usprawnienie skutecznego rozwoju szczepionek poprzez optymalizację narzędzi regulacyjnych znacznie poprawi przygotowanie do zwalczania chorób.

Jak podkreśla PolprowetElastyczne podejście do pakietów danych niezbędnych do dopuszczenia do obrotu szczepionek przeciwko nowym chorobom teoretycznie jest przewidziane w obecnych przepisach ustawowych UE. Praktyczne wdrażanie tej elastyczności może jednak napotykać trudności na poziomie całej UE w porównaniu do poziomu państw członkowskich, gdzie może występować konieczność natychmiastowego wdrożenia szczepionki. Czasami Państwo członkowskie, w którym występuje choroba, może podejmować decyzje szybciej. W rezultacie szczepionki są udostępniane najpierw w danym państwie (tak jak w przypadku choroby niebieskiego języka czy wirusa ze Schmallenbergu), natomiast wprowadzenie ich do obrotu w całej UE wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Zalecamy wdrożenie przyspieszonego dopuszczania szczepionek do obrotu także na poziomie całej UE.

Stowarzyszenie przedstawiło stanowisko przemysłu wobec szczepień zwierząt:

Wzywamy UE do poprawy przygotowania do zwalczania nowych chorób, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt:

 • Ustalenie i przestrzeganie listy kryteriów dla chorób kwalifikujących się do zatwierdzania szczepień w trybie przyspieszonym.
 • Usprawnienie procedury rejestracji: uzgodnienie minimalnego zbioru danych dla szczepionek awaryjnych dla każdego typu choroby oraz zapewnienie akceptacji stosowania w rzadkich przypadkach i u rzadkich gatunków (MUMS) (ograniczony rynek) dla szczepionek przeciwko takim chorobom. Przykład: przyjęcie częściowej dokumentacji, zawierającej tylko kompletne dane nt. jakości i bezpieczeństwa znacznie przyspieszyłoby wprowadzanie szczepionek na rynek w przypadku wybuchu epidemii znanej choroby, której wcześniej nie odnotowano w Europie.(3)
 • Rozwijanie europejskiej strategii Hold-FAST dla chorób zwierzęcych FAST (pryszczyca i podobne choroby transgraniczne), w szczególności w kontekście zarządzania i koordynacji z partnerami oraz strukturami wsparcia technicznego.
 • Priorytet inwestycji na poziomie krajowym i europejskim w innowacyjne wczesne badania poprzez programy finansowania, np. Horizon Europe. Umożliwi to opracowywanie nowych generacji szczepionek i pozwoli na ich szybką modyfikację w przypadku pojawienia się nowego wariantu patogenu.
 • Zadbanie o to, aby przepisy ustawowe, normy międzynarodowe (kod OIE) oraz umowy handlowe umożliwiały priorytetowe szczepienie w strategii DIVA. Umożliwienie rozróżnienia między zwierzętami zainfekowanymi i zaszczepionymi (DIVA) pomaga uniknąć utrudnień w handlu żywcem lub produktami zwierzęcymi, a także zbędnego uboju. Pozwala także na szybsze przywrócenie statusu państwa członkowskiego jako „wolnego od choroby” (dla konkretnego schorzenia).
 • Optymalizacja i harmonizacja przez państwa/strony wdrażania protokołu z Nagoi(4) aby zabezpieczyć odpowiednio szybki dostęp do antygenów i sekwencji antygenów, a tym samym uniknąć opóźnień w opracowywaniu szczepionek.
 • Wspieranie tworzenia banków antygenów i/lub szczepionek, w tym przeciwko chorobom, które jeszcze dotarły do UE, aby umożliwić szybką reakcję w przypadku wybuchu epidemii.

Jak podkreślają profilaktyka jest bardziej pomocna niż leczenie chorób i jest dobrą podstawą dla dbania o dobrostan zwierząt, a szczepienia są najbardziej efektywną opcją zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób, w tym przenoszeniu ich na ludzi i zwierzęta. Szczepionki pełnią formę ochronną w przypadku narażenia na patogeny i zapobiegają zakażeniu, gdy inne metody zawiodły i zwierze miało kontakt z patogenem.

Szczepionki podnoszą skuteczność profilaktyki chorób, jednak ruch antyszczepionkowy jest nie tylko problemem Unii Europejskiej w przypadku ludzi, ale i zwierząt. Często ruchy takie negują udowodnione naukowo działania szczepionek wyolbrzymiając przy tym skutki uboczne.

Profilaktyka chorób nie tylko chroni zdrowie i dobrostan zwierząt, ale także zapewnia bardziej zrównoważoną produkcję żywności, zapobiega upadkom zwierząt, wspiera pracę hodowców i zwiększa bezpieczeństwo żywności, przyczyniając się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i Celów Zrównoważonego Rozwoju. – pisze Polprowet.

Poniżej prezentujemy zalecenia jakie Polskie Stowarzyszenie Producentów I Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET” zamieściło na swojej stronie:

Wzywamy UE do promowania zwiększania odporności zwierząt na choroby poprzez usprawnianie wykrywania i poprawę profilaktyki chorób zwierząt:

 • Podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści z profilaktyki oraz nowych technologii poprawiających stan zdrowia zwierząt, oraz ich znaczenia dla zwalczania problemów zdrowotnych w przyszłości.
 • Zapewnienie konsekwentnego podejścia opartego na danych naukowych poprzez potwierdzenie, że narzędzia diagnostyczne, cyfrowy monitoring zdrowia i hodowli oraz szczepionki mają kluczowe znaczenie w walce z epidemiami chorób zwierząt: np. priorytet dla szczepień w walce z epidemią pozwoli uniknąć uboju zwierząt.
 • Aktywne wspieranie wdrażania technologii oraz narzędzi profilaktycznych dla weterynarzy i hodowców, które wspierają zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zrównoważoną hodowlę.
 • Działania na rzecz wspierania szczepienia zwierząt przez hodowców.Źródło: 20 kwietnia Światowym Dniem Szczepień Zwierząt – stanowisko przemysłu wobec szczepień zwierząt

Czytaj także: Lek. wet. Artur Zalewski o nowych chorobach odzwierzęcych

Światowy Dzień Szczepień Zwierząt, Światowy Dzień Szczepień Zwierząt

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.