Prof. Wojciech Niżański przewodniczącym Komitetu PAN - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Prof. Wojciech Niżański przewodniczącym Komitetu PAN

Profesor Wojciech Niżański został wybrany nowym przewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk na następne 4 lata.

Kilka lat temu, w ramach odzewu na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, które związane były m.in. z multidyscyplinarnością badań, Komitet Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk połączył się z Komitetem Biologii Rozrodu. W nowym Komitecie znaleźli się przedstawiciele: nauk klinicznych, przedklinicznych z zakresu weterynarii, genetyki, zootechniki, biologii, ale również medycyny człowieka.

Profesor Wojciech Niżański został wybrany przewodniczącym jednogłośnie.

To ogromny dowód zaufania całego środowiska, ale też i uznania dla badań prowadzonych w naszym ośrodku. Wyboru wszystkich trzydziestu członków Komitetu dokonuje się w głosowaniu samodzielnych pracowników nauki, a oni wybierają z kolei prezydium i przewodniczącego – mówi prof. Wojciech Niżański. Jego specjalizacja związana z rozrodem i in vitro łączy nauki weterynaryjne z biologią rozrodu.

Jak mówi prof. Niżański – Moim poprzednikiem był prof. Tomasz Janowski, kierownik Katedry Rozrodu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i doktor honoris causa naszej uczelni. To lekarz medycyny weterynaryjnej, endokrynolog i specjalista z zakresu biologii rozrodu, więc można powiedzieć, że postawiono na kontynuację strategii łączenia. Prof. Niżański zaproponował by jego poprzednik dalej uczestniczył w nowym prezydium, by wciąż korzystać ze zdobytego doświadczenia.

Przewodniczący Komitetu przybliżył swoje plany dotyczące nie tylko rozwijania dotychczasowych zadań: analizy aktualnego stanu i rozwoju nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu, wyznaczania priorytetowych kierunków badań, inicjowania badań interdyscyplinarnych w obrębie nauk weterynaryjnych oraz we współpracy z dziedzinami nauk pokrewnych, czy upowszechniania osiągnięć i wiedzy dotyczącej problemów ochrony zdrowia.

Bardzo ważny jest aktywny udział Komitetu PAN w konferencjach i naszym zadaniem jest patronowanie tym najważniejszym, na najwyższym poziomie. Myślę ponadto, że przyszedł już czas, aby zaproponować gronu autorytetów świata nauki opracowanie pod parasolem Komitetu PAN wieloautorskich,  nowych i syntetycznych opracowań książkowych dotyczących różnych specjalności weterynarii, parazytologii i biologii rozrodu. Przed laty Komitet Biologii Rozrodu zainicjował powstanie dwóch podstawowych podręczników dotyczących rozrodu oraz andrologii. Według mnie jest to dobra chwila na stworzenie nowych, podobnych opracowań, w tym także i w pozostałych obszarach weterynarii – mówi kierownik Katedry Rozrodu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wśród planów Profesora Niżańskiego jest również prezentacja przez naukowców na zebraniach zespołów, z którymi i w których współpracują. Ma to służyć wspólnej inspiracji do pisania projektów realizowanych przez kilka ośrodków badawczych. Kierunek ten wyznaczyła reforma szkolnictwa wyższego. Na liście znajduje się również dyskusja o liście najlepiej punktowanych czasopism i wspieraniu ich.

Pracowałem przy powstawaniu tej listy i zdaję sobie sprawę, że należy ją zmodyfikować, aby dodać pewne pozycje i poprawić błędną punktację wielu czasopism, wynikającą z systemowego uśredniania punktów pomiędzy różnymi dyscyplinami. Nie tylko ja uważam, że przyszedł czas na zweryfikowanie listy i o tym też chcemy rozmawiać, licząc na wysłuchanie głosu Komitetu PAN . Ale chcę również zbudować platformę wspierania i promowania najlepszych naukowców młodego pokolenia. Będziemy ich zapraszać na posiedzenia Komitetu, by prezentowali wyniki swoich badań, bo to jest najlepszy sposób na poznanie tych, którzy przejmą od nas pałeczkę w nauce w przyszłości – zaznacza prof. Niżański.

Na najbliższe miesiące zaplanowano przekształcenie Komitetu PAN w tzw. Komitet Narodowy PAN. W tym celu przygotowywane są umowy z międzynarodowymi towarzystwami naukowymi, gdyż nieodzownym warunkiem takiego przekształcenia są dowody na szeroką współpracę międzynarodową środowiska. Przekształcenie to będzie czymś zupełnie naturalnym ponieważ międzynarodowa współpraca w obszarze nauk weterynaryjnych i biologi rozrodu wszystkich ośrodków krajowych jest bardzo aktywna.

W nowym składzie prezydium Komitetu Nauk Weterynaryjnych możemy zobaczyć również prof. Annę Chełmońską-Soytę, prorektora UPWr ds. innowacji i współpracy z gospodarką, a wśród członków powitać prof. Annę Wieliczko i prof. Jana Twardonia.

 

Źródło: Prof. Niżański na czele Komitetu PAN

Czytaj także: Nowy przewodniczący grupy ds. wytycznych w zakresie szczepień WSAVA

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.