Zastosowanie ultradźwięków w terapii chorób układu ruchu zwierząt - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Zastosowanie ultradźwięków w terapii chorób układu ruchu zwierząt

Streszczenie

Terapia ultradźwiękowa jest zabiegiem fizykalnym wywołującym zmiany termiczne, fizykochemiczne oraz mechaniczne. Posiada ona szeroki zakres zastosowania w rehabilitacji chorób narządu ruchu, gdzie wykorzystujemy jej działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz wpływ na zmniejszenie napięcia mięśniowego i zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej. Zakres zastosowania obejmuje schorzenia przewlekle, powypadkowe i pooperacyjne. Skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu zależą przede wszystkim od optymalnie dobranych parametrów oraz poprawnej techniki przeprowadzenia zabiegu.

Słowa kluczowe

terapia ultradźwiękowa, sonoterapia, fonoterapia choroby aparatu ruchu, zwyrodnienie kręgosłupa, artroza, terapia przeciwbólowa

Abstract

Ultrasound therapy is a physical treatment that causes thermal, physicochemical and mechanical changes. It has a wide range of applications in the rehabilitation of musculoskeletal diseases, where we use its analgesic, anti-inflammatory and effects on reducing muscle tone and increasing the extensibility of connective tissue. The scope of use includes chronic, post-accident and postoperative diseases. The effectiveness and safety of the surgery depends mainly on the optimally selected parameters and the correct technique of the procedure.

Keywords

ultrasound therapy, sonotherapy, phonotherapy of the disease of the musculoskeletal system, degeneration of the spine, arthrosis, analgesic therapy

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.