Profilaktyka stomatologiczna u kotów w codziennej praktyce klinicznej - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Profilaktyka stomatologiczna u kotów w codziennej praktyce klinicznej

Streszczenie

Profilaktyka stomatologiczna to wielokierunkowe działania mające na celu utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej oraz zachowanie zdrowotności tkanek przyzębia, błony śluzowej i zębów. W realizacji czynności profilaktycznych niezbędne jest zaangażowanie się lekarzy weterynarii w systematyczny program edukacyjny skierowany do właścicieli i opiekunów kotów. Współczesna stomatologia weterynaryjna dysponuje bogatą ofertą preparatów, materiałów i leków oraz procedur zabiegowych, które pozwalają utrzymać zdrowotność jamy ustnej kotów. Zachowanie prawidłowej higieny jamy ustnej u kotów ma bezpośredni wpływ na utrzymanie prawidłowego dobrostanu i ogranicza zagrożenia rozwoju zaburzeń i chorób układowych organizmu.

Słowa kluczowe

koty, stomatologia kotów, profilaktyka stomatologiczna, higiena jamy ustnej kotów, fetor ex ore, choroby przyzębia

Abstract

Dental prophylaxis is a multidirectional action aimed to maintain proper oral hygiene and preserve the health of periodontal tissue, mucosa and teeth. To implement preventive measures, it is necessary to involve veterinarians in a systematic educational program addressed to cat owners and keepers. Modern veterinary dentistry has a wide range of preparations, materials, drugs and treatment procedures that help to keep the oral health of cats. Maintaining proper oral hygiene in cats has a direct impact on welfare and reduces the risk of developing disorders and systemic diseases of the body.

Keywords

cats, feline dentistry, dental prophylaxis, feline oral hygiene, fetor ex ore, periodontal disease

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.