Konferencja PTNW 2020 - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Konferencja PTNW 2020

Na przełomie lutego i marca odbędzie się wyjątkowa konferencja o tematyce skierowanej do całego środowiska weterynaryjnego.

Będzie ona podzielona na sesje, z których każda zawiera starannie dobrane wykłady dla określonej grupy słuchaczy.

Konferencja PTNW 2020 – dlaczego warto pojawić się w Warszawie:

  • wyselekcjonowany program,
  • zagadnienia nieporuszane do tej pory na konferencjach,
  • najlepsi wykładowcy z kraju i zagranicy,
  • dawka najnowszej i praktycznej wiedzy.

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,Wydział Medycyny Weterynaryjne,
ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 24

Zapisz się już dziś!

ENDOKRYNOLOGIA MAŁYCH ZWIERZĄT
📅 29 LUTEGO 2020 r. (SOBOTA)

🚩 10.15-11.00 Diagnostyka obrazowa gruczołów wydzielania wewnętrznego (USG, CT, MRI) – prof. Michael Herrtage
🚩 11.15-12.00 Zespół Conna (hyperaldosteronizm) kotów
– prof. Michael Herrtage
🚩12.15-13.00 Insulinoma: aktualne możliwości diagnostyki i leczenia – prof. Michael Herrtage
🚩 14.00-14.45 Incidentaloma nadnerczy: jak CT i MRI “utrudnia” życie endokrynologa weterynaryjnego – prof. Michael Herrtage
🚩 15.00-15.45 Choroby endokrynologiczne przebiegające z objawami neurologicznymi – dr hab. Marcin Wrzosek

NEUROLOGIA MAŁYCH ZWIERZĄT
📅 1 MARCA 2020 r. (NIEDZIELA)

🚩 9.40-10.25 Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń mózgowia – czy warto wykonywać? (+ elementy dotyczące zabiegu na przysadce)
– dr hab. Marcin Wrzosek
🚩 10.45-11.30 Obrazowanie MRI w diagnostyce chorób rdzenia kręgowego – dr hab. Marcin Wrzosek
🚩 11.45-12.30 Interaktywna lokalizacja zaburzeń rdzeniowych u psów i kotów na przykładach pacjentów – dr hab. Marcin Wrzosek
🚩 13.30-14.15 Zaburzenia chodu natury neurologicznej u kotów: choroby kręgosłupa, rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego
– dr Małgorzata Kołecka
🚩 14.30-15.15 Padaczka u kotów: diagnostyka różnicowa, postępowanie diagnostyczne i leczenie – dr Małgorzata Kołecka

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
📅 29 LUTEGO 2020 r. (SOBOTA)

🚩 10.15-11.30 Kontrole urzędowe w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin
🚩 12.00-12.30 Pozostałości środków przeciwdrobnoustrojowych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wyznaczanie okresu karencji dla produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Agata Sikora
🚩 12.30-13.00 Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP
– dr Agnieszka Jackowska-Tracz
🚩 13.00-13.45 Najczęstsze błędy prowadzenia kart leczenia zwierząt gospodarskich napotykane podczas kontroli oraz zakładów leczniczych dla zwierząt – lek. wet. Paulina Stapurewicz
🚩 14.45-15.15 System zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC)
🚩 15.15-15.45 Informacja o łańcuchu żywnościowym (FCI) jako element informacji o produkcie – dr Michał Tracz
🚩 15.45-16.15 Nadzór weterynaryjny nad produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Prawo o zdrowiu zwierząt)
– dr Piotr Kołodziej

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
📅 29 LUTEGO 2020 r. (SOBOTA)

🚩 10.15-10.45 Podsumowanie działań podjętych na poziomie europejskim i krajowym w kwestii wdrożenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE – lek. wet. Agata Andrzejewska
🚩 10.45-11.30 Lek czy nie lek? Pułapki kwalifikacji? – dr Katarzyna Krzyżańska
🚩 12.00-12.45 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej (wniosek wraz załącznikami, sposób składania wniosków (wersja papierowa/droga elektroniczna, CESP), wymagania walidacyjne dla procedur MRP/DCP/NAR – lek. wet. Marlena Sychowicz
🚩 12.45-13.45 Produkty immunologiczne – wymagana dokumentacja dla wybranych zmian typu II – dr Anna Fordymacka
🚩 14.45-15.15 Supergrupa – przedkładanie, przebieg procedury, zasady naliczania opłat – lek. wet. Joanna Kubisa
🚩 15.30-16.00 Procedura worksharing – zasady przedkładania, przebieg procedury, zasada naliczania opłat, możliwości i ograniczenia procedury WS – lek. wet. Joanna Kubisa

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH W WETERYNARII ORAZ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z LEKOOPORNOŚCIĄ
📅 1 MARCA 2020 (NIEDZIELA)

🚩 9.40-10.30 Monitoring oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe: teraźniejszość i przyszłość – dr hab. Dariusz Wasyl
🚩 10.45-11.15 Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE jako przykład działań Unii Europejskiej w walce z narastającą opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe – lek. wet. Agata Andrzejewska
🚩 11.15-12.00 Krajowy system zbierania danych o sprzedaży i stosowaniu przeciwdrobnoustrojowych weterynaryjnych produktów leczniczych
– dr Katarzyna Szymanek
🚩 13.00-13.45 Stosowanie antybiotyków w polskich stadach brojlerów w świetle własnych obserwacji – lek. wet. Michał Majewski
🚩 13.45-14.15 Procedura wyjaśniająca (referral procedure) w Unii Europejskiej jako jeden z e sposobów walki z problemem narastania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – lek. wet. Anna Kicińska

💊💊💊 Dodatkowo, w sobotę 29 LUTEGO 2020 r. o godzinie 16.15, Organizatorzy zapraszają na debatę poświęconą stosowaniu leków w medycynie weterynaryjnej i nadchodzących zmian w tym zakresie 💊💊💊

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.