Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część IV – właściwości chemiczne produktów w kontekście optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część IV – właściwości chemiczne produktów w kontekście optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

Streszczenie

Lek do podawania w wodzie do picia musi być rozpuszczalny. Określona ilość preparatu powinna rozpuścić się w wodzie, aby zwierzęta otrzymały wymaganą dawkę leku, biorąc pod uwagę aktualne, dziennie spożycie wody w leczonym stadzie. Stabilność nie jest tak dobrze znanym pojęciem jak rozpuszczalność, ale jest równie istotna. Stabilny produkt daje pewność, że substancja czynna pozostaje w pełni rozpuszczona przez cały czas, w którym roztwór podawany jest zwierzętom. Zarówno rozpuszczalność i stabilność uzależnione są od takich czynników jak: substancja czynna, temperatura, pH, skład wody. Niestety wartości pH wymagane do osiągnięcia najlepszej rozpuszczalności i stabilności często są różne. Należy pamiętać, że w wyniku zmian temperatury lub pH, substancja czynna może ulec rozpadowi (degradacji) lub wytrąceniu z roztworu (precypitacji).

Słowa kluczowe

SoluStab®, leki rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalność, stabilność, trzoda chlewna, drób

Abstract

Water medication product has to be soluble. It has to dissolve in water in sufficient quantities to get the required dose into the animals given their water intake. Stability is not as well-known but is as important as solubility: once a product is dissolved the active ingredient should stay active and dissolved long enough to get to the animals. Both characteristics are depending on the active ingredient and temperature, pH and constitution of the water. Unfortunately the pH required for the best solubility and the best stability are not always the same. It is very important to remember that the active ingredient can disappear because of either precipitation or degradation. These processes depend on the changes of temperature and pH of the solution. 

Keywords

SoluStab®, water medication, solubility, stability, swine, poultry

Komentarze

Znajdź swoją kategorię

2083 praktycznych artykułów - 324 ekspertów - 22 kategorii tematycznych

Weterynaria w Terenie

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.