Dietetyczne rozwiązania dla szczególnych potrzeb żywieniowych psów. Redukcja nadmiernej masy ciała - Vetkompleksowo - serwis Weterynarii w Praktyce

Dietetyczne rozwiązania dla szczególnych potrzeb żywieniowych psów. Redukcja nadmiernej masy ciała

Streszczenie

Nadmierna masa ciała dotyka zarówno zwierzęta towarzyszące, jak i ich opiekunów. Gdy przeradza się w otyłość, pojawia się pytanie, w jakim stopniu opiekun przyczynia się do cierpienia zwierzęcia poprzez zaniechanie prawidłowych nawyków. Temat trudny do rozmowy, a także do prowadzenia, gdyż nadwaga i otyłość u psów są głównie wynikami zaniechania przez opiekuna przestrzegania znanych sobie zasad. Z drugiej strony, brak zrozumienia przez opiekunów dynamiki wzrostu masy ciała i zagrożeń płynących z nieprawidłowego odchudzania kończy się przeważnie frustracją, zarówno lekarza, jak i opiekuna, i powrotem do nieprawidłowych nawyków. Przedstawiamy w artykule zasady doboru karm, diet i przekąsek, wskazując, jak czytać etykiety, również w produktach domowych, a także proponujemy dwa jadłospisy „domowe” zbilansowane pod kątem „zdrowej” utraty nadmiernej masy ciała, które można zaproponować zdrowym psom (także w podeszłym wieku o pewnych ograniczeniach).

Słowa kluczowe

nadwaga, otyłość, psy, BCS, redukcja, dieta, karma, dieta domowa

Abstract

Excess body weight affects both companion animals and their owners. When a dog becomes obese, the question arises to what extent the owner contributes to the animal’s suffering by not following the correct habits. The topic is difficult to talk about in-clinic, and also to deal with, because overweight and obesity in dogs is mainly the result of the carer’s failure to follow the rules, usually well known to him.

On the other hand, the caregivers’ lack of understanding of the dynamics of weight gain and the dangers of incorrect weight loss usually ends in frustration on both sides and return to bad habits. In the article, we present the principles of selecting petfood, diets and snacks, indicating how to read labels in home products, and we also propose two ‘homemade’ menus balanced in terms of healthy weight loss, which can be offered to healthy dogs, as well as to the elderly with certain limitations.

Keywords

overweight, obesity, dogs, BCS, reduction, diet, pet food, home diet

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.